[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2061-2070. ] < - > [ 2081-2090 ]

2071-2080. Res Diplomaticae-Révai

2071. Res Diplomaticae Hungariae et Transilvaniae congestae ab Antonio Szirmay. Lat., m. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 107 f. Quart. Lat. 1276.
ff. 59-62. Rede auf die Huldigung Franz des Ersten ... Gehalten ... am 25ten April 1792. Wien. - Cenz. pld.
ff. 63-64. Wylt Leonardus: Redet Welche ... am 2ten November 1793. ... im Laager bey Crumpt im Elsass von dem ... Feldprediger des Königl. Ungarisch Gyulaischen Infanterie Regiments Pater - - wegen der schmühlichen Hinrichtung Marien Antoniens Königinn in Frankreich an die Mannschaft des gedachten Regiments gehalten worden. - Cenz. pld. Megj. h. é. n. ném. és m. nyelven.
ff. 81-83. Vanitsay János: Köszöntő beszéd Melyel Méltóságos Semsey Semsey András Urat ... A Tekéntetes Itélő Királyi Tábla tisztelte ... Pesten Martzius Honapnak 8dik napjan. 1802. - Cenz. pld.

2072. Res librariae Hungariae. Lat. és ném. 19. sz. eleje. 170 f. Fol. Lat. 50.
ff. 21-22. Anno 1801. Revisioni substrata fuerunt. (A könyvek címe, a cenzura döntésével.)
ff. 23-30. Kovachich Martinus Georgius: Repertorium Scriptorum Rerum Hungaricarum lingua Hungarica scribenfium.
[169. o.
ff. 56-57. Meditationes Quadragesimales. (Az ex-jezsuitákat támadja.)
ff. 58-106. Kovachich tervezetei, beszámolói munkásságáról, s a Corpus Juris uj kiadásáról.

2073. Réső Ensel József: Tett-é a magyar nemzet honalkotmányában az időkhöz és körülményekhez alkalmazott változtatásokat s ha tett, mellyek azoknak fő vonatai? Törvénytudományi pályamunka. 1835. 47 f. Quart. Hung. 2044.
Cenz. pld. leragasztott szövegrészekkel.

2074. Responsa autographa ad Comitem Franciscum Széchényi exarata super percepto Catalogo Bibliothecae Regnicolaris. Fr. 1802-1811. 8 drb. Fol. Gall. 16.

2075. Responsa autographa ad Comitem Franciscum Széchényi super percepto Catalogo Bibliothecae Regnicolaris. Olasz. 1807. 2 drb. Fol. Ital. 36.
Ism.: Zambra L.: I manoscritti italiani nella Bibl. Széchényi del Museo Nazionale di Bp. 7. 1. (Klny. a Bibliofilia-ból. 1933.)

2076. Responsoriae Amici ad Epistolam Amici quaerentis: Num Bona Ecclesiasticorum necessitate Status exigente adimi, - adeoque secularisari possint? 1841. [!?] 12 f. Quart. Lat. 2589.
Megj. h. n. 1811. [!] A kiadásban lévő bevezetés a kéziratból hiányzik.

2077. Révai Miklós eredeti és forditott magyar versei. 18. sz. vége. 1-2. k., autogr. Oct. Hung. 432.
2. k. f. 15. Felelet Sztrokai Ur magyar Deákság tagjaihoz küldött levelére.
f. 19. A papi üldözésről. 1787. - Ld. még: An lit. (
2084. sz.) - Megj.: Abafi: Figyelő XIII. k. 350. l.
ff. 21-24. A haza tért magyar koronának öröm ünnepére. 1790. - Ld. még: Fol. Hung. 295. ff. 2-3. (69. sz.), Fol. Hung. 569. ff. 12-13. (2628. sz.) és An. lit. (2080. sz.) - Megj.: Császár E.: Deákos költők 256-261. l.
ff. 24-31. A magyar öltözet és nyelv. 1790. Ld. még: An. lit. (2080. sz.) és Oct. Hung. 7. (2082. sz.) - Megj.: u. o. 261-271. l.
ff. 31-32. Nagyságos Darvas Ferentz Urnak 1794. - Megj.: Csaplár B.: Révai M. IV. k. 140-142. l. - Ld. még: An. lit. (2080. sz.)
ff. 37-39. Nagyságos br. Ortzi József Urnak. 1798.

2078. - - [?]: A' Francz Országi Zendűlésre. 4 f. An. lit.
Eml. és részleteket közöl belőle "a Berlini Pap verse"-ként, "mely nátunk A' Frantz Országi Zendülés címén terjedt el", Eckhardt S.: A fr. forradalom eszméi Magyarországon. Bp. é. n. 136-137. l. (Ember és term. 7. k.) - V. ö.: Quart. Hung. 1613. (
1130. sz.)

2079. - - hagyatékában lévő eredeti és forditott versek. 18. sz. vége. 104 f. Quart. Hung. 1310.

2080. - -: 1) A' Haza Tért Magyar Koronának Öröm Ünnepére. 1790. - 2) A' Magyar Ültözet és Nyelv állandó Fenmaradásáért ... 1790. - 3) Nagyságos Darvas Ferentz Úrnak, Mikor véle Közleném a' Magyar Nyelvért és Öltözetért való óhajtásomat. Győrött 1794 20. Octóberben. - 3 drb. 10 f., Révai M. sk., 19. sz.-beli másolata. An. lit.
1) Megj.: Császár E.: Deákos költők. Bp. 1914. 256-261. l. és 330., [170. o. 342-313. l. jegyz. (Kisfaludy Társ. Nemz. Kvtára XXIII).
2) Megj.: u. o. 261-271., és 331., 343-344. l. jegyz.
3) Megj.: Csaplár B.: Révai M. 4. k. Bp. 1889. 140-142. l. - Ld. még: Fol. Hung. 295. ff. 2-3. (
69. sz.), Fol. Hung. 569. ff. 12-13. (2627. sz.), Oct. Hung. 432. ff. 24-31. (2077. sz.), Oct. Hung. 7. (2082. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2061-2070. ] < - > [ 2081-2090 ]