[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2071-2080. ] < - > [ 2091-2100 ]

2081-2090. Révai-Reviczky

2081. - - latin versei. 18. sz. vége-19. sz. eleje. 52 f., autogr. Quart. Lat. 2207.
ff. 44-46. Ser. Principi R. Leopoldo ... Jaurini 1794. - Megj. némi eltéréssel: Récsey Viktor: Révai M. levelei Paintner Mihályhoz. Bp. 1898. Klny. az Irodalomtörténeti Közleményekből.
ff. 49-52 ... Francisco Széchényi ... Domino gratiosissimo. Pestini, die 23. Decembr. 1802. - Bibliotheca Hungarica, Patriae consecrata. - Két vers, csekély eltéréssel két példányban leírva. A Bibliotheca Hungarica c. vers megj. Pestini 1802., a kézirattól lényegtelen eltérésekkel.

2082. - -: A magyar öltözet' és nyelv' állandó fennmaradásáért való ohajtozása egy buzgó hazafinak a' nagy magyarhoz. 1790. 10 f., autogr. Oct. Hung. 7.
Megj.: Császár: Deákos költők. I. k. 261-262. l. A kézirat a kiadáshoz képest változat. Ld. még: Oct. Hung. 432. ff. 24-31. (
2077. sz.) és An. lit. (2080. sz.)

2083. - -: Nyelvészeti apróságok. Lat., m. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 137 f. Quart. Lat. 2218.
ff. 43-47. Részletek az 1790-91-es országgyűlés magyar nyelvre vonatkozó irataiból. A kiadott diáriumból kijegyezve.

2084. - -: A' papi üldözésről. Jambus. 1 f., autogr. An. lit.
f. 1v: Nicolaus Revay 1788 L. B. Laurentio Orczy. - Megj.: Abafi, Figyelő. XIII. k. 350. l. - Ld. még: Oct. Hung. 432. (
2077. sz.) f. 19.

2085. - -: Prolusio Ia IIa IIIa habita in auspiciis collegii hungarici annis 1802-1804. Pestini in Reg. Scientiarum Universitate hungarica. 31 f. Quart. Lat. 2223. Cenz. pld.
ff. 1-12. Prolusio I. De praejudicio communi, et noxio, natis Hungaris studium Linguae patriae non esse necessarium. Habita ... Die VIII. Mensis Novembris Anno 1802. - Megj. Pest 1802.
ff. 13-21. Prolusio Il. De Lingua Hungarica ... ipsis etiam Natis Hungaris percolenda. Habita ... Die XI. Mensis Novembris, Anno 1803. - Megj. Pest 1803.
ff. 22-31. Prolusio III. De necessitate perdiscendae Linguae Patriae natis etiam Hungaris. Habita ... Die X. Mensis Novembris Anno 1804. - Megj. Pest 1806.

2086. - - Miklóshoz intézett vers. A Sleziai Táborba Tessénbe. 12-tődik Julij 1790. 2 f. An. lit.
Révai érdemeiről a haza szolgálatában.

2087. Reviczky Ignác: Note sur les Jacobins. 2 f. An. lit.
A szabadkőművesek ellen, a fr. forradalom elleni koaliciós harcok idejéből.
f. 2v: "Mss. A. R. Dni Ignatii Reviczky e S. J. qui obiit Posonii 1799." (Szinnyei: M. I. É. M.és Stoeger: Scriptores szerint 1801-ben halt meg.) [171. o.

2088. Reviczky József: A haza boldogitása. 19. sz. eleje. 128 f. Quart. Hung. 1209.
Cenz. nem eng. 1814.

2089. - -: A Köz Jó vagy is Haza Boldogitása Tudománynyának Nevezetessebb Állitásai. 1808 körül. 161 f. Quart. Hung. 81.

2090. - -: u. a. 19. sz. eleje. 260 f. Quart. Hung. 1143.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2071-2080. ] < - > [ 2091-2100 ]