[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2081-2090. ] < - > [ 2101-2110 ]

2091-2100. Reviczky-Ribay

2091. - -: Politica cum observationibus Hungariam speciatim respicientibus. 19. sz. eleje. 118 f. Quart. Lat. 1826.

2092. - -: u. a. név nélkül. 187 f. Quart. Lat. 791.

2093. - -: Status Regni Ungariae Observationibus Juridico - Politicis Illustratus. 18. sz. 124 f. Quart. Lat. 443.
Reviczky J.: Introductio ad politica regni Hungariae (Budae 1790.) c. művének menete s egyes részietei megegyeznek e kézirattal.

2094. - -: u. a. 42 f. Quart. Lat. 438.

2095. Revisionstabelle der am Marosch-Flusse bis Szegedin errichteten Schiffsmühlen und Schiffahrts-Anstände. 1792. 38 f. Fol. Germ. 995.

2096. Rév-Komáromi Casinói Társaság Jegyző könyve 1836-ik év October 1ső Napjátul 1843ik év Január 24-ig. 129 f. Fol. Hung. 1870.

2097. Ribay Georg: Anhang zu dem Danksagungs-Brief, für das Geschenk des gedrukten Katalogs der Reichs-Széchényischen Bibliothek, welcher den Lebenslauf Georgs Ribay enthält, und sammt dem Brief an S. Excellenc den Gr. Frantz Széchényi abgeschikt wurde. (Slavisch und deutsch.) [1805.] 2 f. Fol. Germ. 198.
Megj.: Slov. Pohl'ady, VII. k. 1887, 79. 1. - V. ö.: Szabó Zoltán: A cseh-tót szellemi közösség kezdetei. Ribay Gy. életműve. Bp. 1937. 4. l. (Klny. az Archivum Philologicumból.) - V. ö.: Fol. Boh. Slav. 9. (
2103. sz.) - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

2098. - - Georgii Bibliotheca Slavo-Bohemica, sive Catalogus Scriptorum ... res totius gentis Slavicae, praesertim vero Bohemicae, exponentium... 1800. 69 f. Fol. Boh. Slav. 7.
Ism.: Szabó Zoltán: A cseh-tót szellemi közösség kezdetei. Ribay Gy. életműve. Bp. 1937. 12. l. - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

2099. - - Collationes Textus Biblici Slavici typis exarati cum MScriptis actu praeexistentibus. 1789. [Belső cim]: Biblicae Collationes Studio Georgii Ribay institutae. Szláv. 84 f. Quart. Slav. 1.
Ism.: Szabó Z. u. o. 12-13. l. - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

2100. - - Commercium Litterarum cum Viris Eruditis Regni Bohemiae Et Moraviae. 1785-1800. Ném., lat. és szláv. 86 drb. 178 f. Quart. Germ. 568. - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2081-2090. ] < - > [ 2101-2110 ]