[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2091-2100. ] < - > [ 2111-2120 ]

2101-2110. Ribay-Rómer

2101. - - Litteraria Bohemico-Slavica. Szláv és lat. 6 drb. 96 f. Fol. Boh. Slav. 5.
1) ff. 1-49. Litteraria Bohemo-Slavica siue Bibliographia Operum [172. o. Slavicorum ab Hungaris editorum. (az utolsó 7 szó törölve.)
2) ff. 50-53. Projectum Instituti, sive Societatis Slavo Bohemicae inter Slavos In Hungaria erigendae. Anno 1793.
3) ff. 55-76. Collectanea pro Augendo Lexico Slavico novius elucubrando ...
4) és 5) ff. 77-90. Könyvészeti és irodalomtört. tanulmányok.
6) ff. 91-95. Versio Slavica Decretorum sive Resolutionum Anno 1790 Josephi II. Imperatoris.
Az 1) és 2) sz. darabokat ism.: Szabó Zoltán: A cseh-tót szellemi közösség kezdetei. Ribay György életműve. Bp. 1937. 14-15., ill. 25. s köv. ll. - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

2102. - - Lucubrationes de Lingua et natione Slavorum in Hungarie. Szláv, lat. és ném. 18. sz. 110 f. Quart. Slav. 2.
A kézirat egyes részeit ism.: Szabó Z. u. o. 17. és 19. l. - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

2103. - - Responsum autographum ad Comitem Franciscum Széchényi exaratum super percepto Catalogo Bibliothecae Regnicolaris. Szláv és ném. 1805. 2 f. Fol. Boh. Slav. 9.
Ism.: Szabó Z. u. o. 19-22. l. V. ö.: Fol. Germ. 198. (
2097. sz.) - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

2104. - - Specimen vocum Slavo-Bohemicarum ad modum Lexici Tomsiani collectarum ... (Szláv-német szógyűjtemény.) 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 166 f. Oct. Slav. 3..) - Ism.: Havrán D.: Ribay könyvtára a M. Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle. 1902. évf., 352-361. l.

2105. Riedl Frigyes: Beszélgetés Görgey Arturral. Decz. 29. 1905. 1 f., autogr. An. lit.
A m. vezényszóról a hadseregben.

2106. Roder Aloys: Der christliche Bürger. Am Festtage des heil. Stephan' I. Königs v. Ungarn 1839 in der Festung Ofen geschildert von - -. 12 f. Quart. Germ. 760.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1839.

2107. Roggendorf Jean Leopold, Reichsgraf zu: Briefe! über Napoleon Bonaparte dann Vermischten Inhalts und Uiber Fridland Wallenstein. 1805. 140 f. Quart. Germ. 341.
Spielbergi fogságában írta.

2108. - -: Marengo! Ein Heroisches Gedicht in Drey Gesängen. 1805. 157 f. Quart. Germ. 324.
Spielbergi fogságában írta.

2109. Rómer Flóris életére és müködésére vonatk. iratok. M., lat. és ném. 13 drb. 20 f. An. lit.
Köztük: Bizonyitvány Rómer Fl. tanári működéséről. Pozsony, 1848. szept. 14. 1 f.

2110. - -: Lesefrüchte vom Jahre 1831-1833. 37 f. + 2 mell. Oct. Germ. 195.
Mellékelve:
a) A Markomannia-Burschenschaft tagjainak névsora, néhánynál azzal a megjegyzéssel, hány évre ítélték el őket. (Valószínűleg Rómer fogoly-társai voltak Olmützben.)
b) Rómer levélfogalmazványa "Kedves hugaim"-hoz, akik őt mint bujdosó honvédet annakidején befogadták.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2091-2100. ] < - > [ 2111-2120 ]