[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2111-2120. ] < - > [ 2131-2140 ]

2121-2130. Rozvány-Rumy

2121. Rozvány György: Arany János életéből. Irta - - Nagy Szalonta 1879. Jan. 5. 10 f. An. lit.
1851-ig terjed.
ff. 7-8. Arany J. magatartásáról 1848-1849-ben, Petőfivel való barátságáról.

2122. Rövid Deductio a Tótoknak eredetéről. Pest 1816. 8 f. Quart. Hung. 705.

2123. Rumy [Károly György] Carl Georg: Beförderungen und Ehrenbezeugungen in Ungarn in den J. 1818-37. 21 f. Fol. Germ. 923.
V. ö.: Kepp Mária: Rumy K. Gy. Göttingában. Bp. 1938. 66. l. (Minerva kvt. 113.)

2124. - -: Berichtigungen der Aufsätze in der Wiener serbischen Zeitung "Novine Serbske" 1817. 19 f. Fol. Germ. 921.
Wolny Andrásnak, a karlócai gimn. távozó igazgatójának működéséről a szerbség érdekében. [174. o.

2125. - -: Brevis Ratio Studiorum in Gymnasio Carlovitzensi tradi solitorum. 1798. 27 f. Fol. Lat. 2717.
f. 23. Animadversiones de singulis studiorum objectis quae adhuc in Gymnasiis Hungariae proponi solent.

2126. - -: Chronik der Lehranstalten in Ungarn 1818-1832. 19 f. Fol. Germ. 919.
V. ö.: Kepp M.: Rumy K. Gy. Göttingában. Bp. 1938. 66. l. (Minerva kvt. 113.)

2127. - -: Diarium über die Probesectionen des Georgikons gefűhrt von - - Professor der Oekonomie. Keszthely 1815. 10 f. Quart. Germ. 470.

2128. - -: Exercitationes oratoriae. 1795-96. 1-2. k. Quart. Lat. 746.
ff. 16-17. De emolumentis censurae.

2129. - -: Geographisch-statistische Beschreibung des Pressburger Comitats. 19. sz. 6 f. Quart. Germ. 814.
"Als Probe der Beyträge zur Erschischen Encyklopädie der Wissenschaften aus Ungarn."

2130. - -: Geographisch-statistische Beschreibung der Schimegher oder Somogyer Gespannschaft in Niederungarn jenseits der Donau. 16 f., csonka. Quart. Germ. 98.
Megj.: Vaterländ. Blätter f. den österr. Kaiserstaat. 1813. évf. II. k. 64-66. sz.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2111-2120. ] < - > [ 2131-2140 ]