[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2121-2130. ] < - > [ 2141-2150 ]

2131-2140. Rumy-Rumy

2131. - -: Kunstnachrichten von Ungern und Österreich. Az 1820-as évekből. 13 f. Fol. Germ. 918.

2132. - -: Kurze Schilderung des gegenwärtigen Zustandes des Georgikons und der damit verbundenen Anstalten Seiner Excellenz, des Herrn Grafen Georg Festetics von Tolna, zu Keszthely. Keszthely. 1814. 8 f. Quart. Germ. 471.
V. ö.: Rumy: Von der jetzigen Beschaffenheit des Georgikons zu Keszthely stb. Sopron 1814. és u. a.: Bericht über den ökonom. Besuch des Georgikons zu Keszthely. Ung. Miscellen. Wien 1817-1818. 2. füz.

2133. - -: Literarische Notizen über Ungarn und Österreich in den J. 1801-1837. 7 drb. Fol. Germ. 924.
Eml.: Kepp M.: Rumy K. Gy. Göttingában. Bp. 1938. 66. l. (Minerva kvt. 113).

2134. - - magyar kéziratai. 1810-20. 163 f. Quart. Hung. 15.

2135. - -: Necrologe über verstorbene Ungarn in d. J. 1818-37. 43 f. Fol. Germ. 922.
Eml.: Kepp M.: Rumy K. Gy. Göttingában. Bp. 1938. 66. l. (Minerva kvt. 113.)

2136. - -: Preise und gelehrte Gesellschaften in Ungarn. 13 f. Fol. Germ. 920.
Eml.: Kepp M. u. o. 66. l.

2137. - -: Topographie von Schmölnitz, Igló und des Berges Somos. 19. sz. 35 f. Quart. Germ. 99.
V. ö.: Rumy K.: Der Berg Somos im Zempliner Comitat. Csaplovics J.: Topogr.-stat. Archiv. I. Bd. Wien. 1821. 71-73. l. [175. o.

2138. - - tudományos jelentései (a Tudományos gyűjteményhez). 19. sz. első évtizedei. 71 f. Oct. Hung. 240.
f. 4. Elterjesztése a magyar nyelvnek a Szepességben.
ff. 27-34. A "Sollen wir Magyaren werden?" Könyvecske szerzőjének [Hoitsy Sámuel] némely hibás állításainak megczáfolása.
ff. 35-37. A Magyarok és Kiváltképpen a Pozsonyiak védelmezése egy bécsi rágalmazó író ellen.
ff. 42-46. Aranyszavak a sajtószabadságnak dolgában és egy-két szó a magyar censura felől.

2139. - - Carl Georg's Verschiedene Schriften. Kb. 1804-1824. 19 drb., részben töredékesek. Quart. Germ. 5.
Rumy K. Gy. különböző kulturális, politikai, gazdasági, természettudományi vonatkozású írásainak fogalmazványai.

2140. Rumy Károly Györgyhöz intézett levelek másolatai. Kivonatok. Ném. 1795-1847. 178 f. Quart. Germ. 1001.
Eml.: Bachrach I.: Rumy K. Gy. és a jénai egyetem. Bp. 1942. 5. l. (Minerva kvt. 151.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2121-2130. ] < - > [ 2141-2150 ]