[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2131-2140. ] < - > [ 2151-2160 ]

2141-2150. Rückzug der Franzosen-Sárosiensis Comitatus

2141. Rückzug der Franzosen Im Jabre 1812. 8 f., egykorú feljegyzés. An. lit.

2142. Saint-Hilaire Marco Émile de: Napoleon a fektanyán a Tuileriákban és Sz. Ilona szigetén... (a "Souvenirs intimes du temps de l'Empire" s. t. b. szerzőjétől). Magyarra fordítá Hindy Árpád. Pest, 1858. Augustus 19. 31 f. Oct. Germ. 272.
A kézirat címe nem fedi a tartalmat. Franciából németre fordított anekdotákat tartalmaz s egyik sem szól Napoleonról.

2143. Salus Publica, sive Collectanea nonulla Insurectionalia. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 47 f. Fol. Lat. 864.
Történeti-jogi fejtegetések és hivatalos iratok.

2144. Salutationes Ad Serenissimum Principem Regium Josephum Regni Palatinum, occasione, qua Gymnasium Szigethiense Scholarum Piarum visitare dignatus est, Ab Alumnis ejusdem Gymnasii dictae. Lat. és ném. 1805. 11 f. Quart. Lat. 736.

2145. Sámi László: Székfoglaló beszédem a zilahi tanodában 1846 szept. 23án. 8 f. Quart. Hung. 1947.
Megj.: Erdélyi Hiradó 660-661. és 669-670. l.

2146. Sammlung deutscher Briefe aus dem 18.-19. Jahrhunderte. 16 drb. Quart. Germ. 342.
Részben Illésházy Istvánhoz cimzett levelek.

Sammlung [von] verschiedenen politischen Schriften ld. Bohuss Johann.

2147. Sandhaas Kázmér János: Részlet, magyar fordításban - -, a pozsonyi harmincadhivatal felügyelőjének önéletrajzából. 1847 jan. 13-1882. 53 f. Quart. Hung. 2858.

2148. Sándor István: Széchényi Ferenc grófhoz. Vers. Bétsben Nov. 25-dikén. 1802-dikben. 1 f. An. lit.
Megj.: Sándor I.: Sokféle. X. darab. Bécs 1808. 179. l. [176. o.

2149. Sarcinae diplomaticae de Insurrectionali Militia Hungariae. Lat., m. és ném. 184 f., 1381-1807-ből származó iratok 18 - 19. sz.-i másolatai. Fol. Lat. 2348.

2150. Sárosiensis Comitatus repraesentatio in materia religionis Anno 1791. Lat. és m. 30 f. Fol. Lat. 2964.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2131-2140. ] < - > [ 2151-2160 ]