[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2141-2150. ] < - > [ 2161-2170 ]

2151-2160. Sárosy-Sartori

2151. Sárosy Gyula: Aranytrombita. 54 f., autogr. Quart. Hung. 2847.
Megj.: Ponyvára került arany trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondva csinálta Sárosi Gyula. Debrecen [1849].

2152. - -: u. a. 56 f., Juhász Sándor volt honvédtiszt másolata 1865-ből. Fol. Hung. 935.

2153. - -: u. a. 55 f. Juhász S. másolata. FoL Hung. 1955.

2154. - -: u. a. 64 f. Fol. Hung. 1618.
Ez a példány az 1. lapon található utólagos bejegyzés szerint Baross Lajos másolata lenne. Az irás viszont a 2152. és 2154. sz. kéziratéval azonos.

2155. - -: u. a. Ponyvára került arany trombita. 18 f. soksz. Oct. Hung. 502.
Rajta Szemere Bertalan ajánló sorai. "Amerikába utazó hazámfíai s barátim egyíkének. Páris, febr. 24. 1851."

2156. - -: 1) Lisznyay Kálmánhoz. Vers. (Napkelet, 1860. nov. 5. 45. sz.) 2) Hogyan halt meg Lisznyay Kálmán. 2 drb. 7 f. An. lit.
1) u. a. megvan még egyszer: (
2157. sz.) An. lit.

2157. - -: Lisznyay Kálmánhoz. Vers + levél Tóth Lászlóhoz. Budweis. ok. 13-kán 1860. 2 f., autogr. An. lit.
A vers megj.: Sárosy Gy. Vegyes költeményei. Kiadja Abafi L. Bp. é. n. 135-136. l. (Nemz. Kvt. 20.)
A levél egy része megj.: Idők Tanúja. 1860. 247. sz. és teljesebben: Sárosy Gy. Szinművei és kisebb prózái. Kiadja Abafi L. Bp. 1883. LXlll-LXlV. l. (Nemz. Kvt. 35.)

Sárosy Gyula: Ponyvára került arany trombita. - Ld. Sárosy Gyula: Aranytrombita.

2158. Sartori [Joseph]: Memoire Ueber ein unfehlbares Mittel, die französischen Machtverhältnisse plötzlich zu schwächen, und Europa einen dauerhaften Frieden zu verschaffen. 1803 után. 20 f. Quart. Germ. 51.

2159. - -: Neueste Memoiren über die Wichtigsten Europäischen Staats Begebenheiten unserer Zeit. Wien 1806-1807. 1-4. k. Quart. Germ. 50.

2160. [- -]: u. a. 1-4. k. Quart. Germ. 721.
Kéziratunk Sartori József: Memoiren über die wichtigsten Staatsmaterien unserer Zeit. 1. Teil. Zürich 1795., 2. Teil. Nürnberg 1797. c.; nyomtatásban megj. mű folytatása.
Kézirattári katalógusunkban Sartori J. munkái eddig tévesen Sartori Ferenc neve alatt szerepeltek.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2141-2150. ] < - > [ 2161-2170 ]