[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2171-2180. ] < - > [ 2191-2200 ]

2181-2190. Schlözer-Schönfeld

2181. - -: Staatsgelehrsamkeit. Allgemeine Einleitung in die Politik und politische Encyklopädie und Allgemeines Staatsrecht vorgetragen von - -. Göttingen 1801/2. 268 f. Quart. Germ. 303.
Rumy K. Gy. egyet. jegyzete. V. ö.: Kepp M.: Runy K. Gy. Göttingában. Bp. 1938. 20, és 94. l. (Minerva kvt. 113.)

2182. - -: Statistik, vorgetragen von ... - -. Göttingen 1802. 311 f. Fol. Germ. 19.
Rumy K. Gy. egyet. jegyzete. V. ö.: Kepp M. i. m. 20. és 95. l.

2183. - -: Vorlesungen über den Luxus. Göttingen 1801. 18 f. Fol. Germ. 611.
Rumy K. Gy. egyet. jegyzete. V. ö.: Kepp M. i. m. 20. és 95. l.

2184. Schmakovsky [Wilhelm]: Der ungarische Revolutionskrieg in den Jahren 1848-49. Nach den besten Quellen bearbeitet von - -. Herausgegeben v. Arthur Geist. 108 f., töredék. Fol. Germ. 1128.

2185. - -: Geschichte des Siebenbürgischen Krieges in den Jahren 1848/1849. 63 f. Fol. Germ. 1129.

2186. Schmidt Wilhelm: Materialien zu einer Geschichte der Moldau. (9. sz. második fele. 1-11. k. Oct. Germ. 204.
9. k. (1801-1881): f. 263. a bánáti és a krajovai parasztlázadásról
9. k. (1801-1881): f. 344. Paszkjevics-ről
9. k. (1801-1881): ff. 426-457 1848/49 eseményeiről.

2187. - -: Urkunden zur Geschichte der Moldau gesammelt von - -. Az előszó kelte: 1876. máj. 25. 1-11. k. Fol. Germ. 1138.
A gyűjtemény 1., 2. és 5. kötetében néhány, a szabadságharcra vonatk. okmány másolata is szerepel.

2188. Schneider Eulogius: Auf den Tod Leopold II. Vers. 18. sz. 2 f. Quart. Germ. 477.
ll. Lipót zsarnokságának, a főurak hatalmi túlsúlyának, a "jakobinusok" üldözésének erőshangú kárhoztatása.

2189. Schordann [Zsigmond] Professoris tractatus de cholera. [Belső cím]: Über die epidemische Cholera in Ungarn. Schreiben des Prof. Dr. - an D. B. in Z. (Ungrisch in der Zeitschrift Orvosi Tár 8 Heft. (3-ten Bandes 2 Heft). 8 f. Fol. Germ. 1034.
Megj.: Észrevételek a magyarországi cholerajárványról címen, Pest 1831. (Klny. az. Orvosi Tárból.)

2190. Schönfeld Johann Ferdinand v.: Von den Schicksalen der Künste in Ungarn seitdem es von den Hungarischen - mit den Böhmen von eben denselben Vätern herstammenden Slawen besetzet worden ist. 1808 körül. 72 f. + 2 sztl. mell. Quart. Germ. 109.
Felszólitja a magyarokat, kutassák fel a régi műalkotásokat. Mell.: Schönfeld levele, melyben Schedius kritikáját kéri a műről (Bécs, 1809. jan. 16.) és Schedius birálata. (Pest, 1809. márc. 6.) [179. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2171-2180. ] < - > [ 2191-2200 ]