[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2181-2190. ] < - > [ 2201-2210 ]

2191-2200. Schreiben-Scripta

2191. Schreiben des Fürsten Metternich ... u. des Grafen Mercy ... meine [Apponyi Antal] Ernennung nach London betreffend. - Meine Antwort ... Ein Schreiben der Fürstin Lieven. Fr. 1824. 6 drb. Apponyi Antal dipl. irat. I.

2192. Schriften die Religions-Sachen zu Zeiten des Kaisers Joseph II. betreffend. 18. sz. 4 drb. Fol. Germ. 876.
4. drb.: Névtelen javaslat az egyenlő adózás, a mezőgazd. termékek árainak szabályozása, némely adónemek megszüntetése, a parasztság jogainak védelme érdekében. 2 f.

2193. Schriften und original Documente, die Colonie von Tirolern in d. neu erbauten Dorfe Königsgnaden im Temesvárer Banat betreffend, von 1812-1814. 128 drb., 228 f. Fol. Germ. 227.
Ism.: Sayler Gy.: A tiroli falu Királykegye-Königsgnade 1812-1912. Boksánybánya 1912. 27-31., 87. l.

2194. Schuster Károly soproni polgár följegyzései Sopron multjából. Ném. 1867-ig terj. 419 f. Fol. Germ. 1124.
Eml.: B. Szabó: Naplók. 491. l.

2195. Schwab Arszlán: A zsidókról. Felvilágositó értekezés a Gasparich Kilit urtól ... közlött hasonnevű czikk visszaigazítására. Magyarul közlötte és előszóval és jegyzetekkel bővitette [Ballagi] Bloch Móritz. 1840. 32 f. Quart. Hung. 1234.
Cenz. pld.
Megj.: Buda 1840.

2196. Schweidl József naplótöredéke és arcképe. Ném. 1849. aug. 25-szept. 2, szept. 22-okt. 5. 10 f., autogr. 1 fénykép. Quart. Germ. 1006.
Kéziratunk kiegészitője, a Hadtört. Közl. 1928. XXIX. évf. 102-106. lapjain közölt naplótöredéknek.

2197. Schwicker J[ános] H[enrik]: Die ungrischen Wenden. Ethnographische Skizze. 19. sz. 8 f. Quart. Germ. 808.
Az Ausland szerkesztőségéhez küldte be: Nagy-Becskerekről 1862-ben.

2198. Scientiae Politicae. 19. sz. eleje. 1-3 k. Oct. Lat. 518.

2199. Scitovszky János rozsnyói püspök és Gömör megye levélváltása a vegyesházasságok ügyében. 1833-1837. 39 f. Fol. Hung. 941.

2200. Scripta memorialia. 1823-1831. 17 f. Fol. Lat. 2862.
Megyei felterjesztések, tervezetek, nádori leirat.
ff. 5-10. Planum erigendae Societatis eruditae Hungaricae. 1830.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2181-2190. ] < - > [ 2201-2210 ]