[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2191-2200. ] < - > [ 2211-2220 ]

2201-2210. Scripta-Die Serben

2201. Scripta varia Diaetas Annorum 1655... 1791. tangentia. Lat. és m. 324 f. Fol. Lat. 528.
ff. 287-324. Országgyülési iratok 1790-91-ből.

2202. Sebestyén Gábor fiatalabbkori versei, mellyek jobbára a Szép Literaturai Ajándékban jelentek meg, most pedig illyenekben gyönyörködők kedvéért öszve szedettek. Pápán 1820. [1820-1844.] 74 f. Quart. Hung. 1468. [180. o.

2203. - - magányos Jegyzései és gazdasági számadásai. 19. sz. közepe. 1-3. k., autogr. Quart. Hung. 1549.

2204. - - vegyes iratai. 1834-1841. 154 f. Fol. Hung. 1138.

2205. - - vegyes tárgyu költeményei - s Csermák Antal élete. 1822. 29 f. Quart. Hung. 888.
Cenz. pld. törl.

2206. - - veszprémmegyei követ beszédei 1843-48. 34 f. Fol. Hung. 1139.

Sebestyén Gábor. Ld. még 591. és 1716. sz.

2207. Sebők József, Szentmiklósi: A szinjáték kormányi (politicai) tekintetben. Gyöngyösön. 19. sz. első fele. 7 f. Quart. Hung. 889.

Séhêts ld. Szehéts.

2208. Sensa Transylvanorum, de Mediis, Juribus Libertatibusque Gentis Hungaricae firmam Securitatem procurandi per Unionem Transylvaniae. 1790. 36 f. Fol. Lat. 3603.
Kéziratunkban a szöveg ismétlődik.

2209. Sententiae Tabulares. Ex Crimine laesae Majestatis convictorum et Anno 1795. die 20a Maji, et 3a Junii Budae ... executorum ... Quas Martinus Fekete de Galántha ... comparavit ... In Arce Budensi Anno 1800. 48 f. Fol. Lat. 3459.
Az itéletek megj.: Sententiae ... címen, Pestini 1795. Kéziratunk szövegüket némileg eltérő sorrendben tartalmazza, rövid magyar bevezetéssel.

2210. Die Serben im oesterreichischen Kaiserthume. E. G. Tr[auschenfels?]. Bécs 1851. 277 f. Quart. Germ. 803.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2191-2200. ] < - > [ 2211-2220 ]