[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2201-2210. ] < - > [ 2221-2230 ]

2211-2220. Setéth-Škulteti

2211. Setéth Károly: A muszka kérdésbez és más töredékek. 1840 körül. 63 f. Quart. Hung. 1513.
A kézirat 18v f.-ján található megjegyzés szerint valószfnűleg "A keleti az az a muszka kérdés" c. külföldön megjelent mű függeléke.

2212. Simoga György ódája Széchényi Ferenchez. 1802. 2 l. Fol. Hung. 563.

2213. Simonchicz Innocentius: Serenissimo ... Principi ... Palatino Josepho In Marmatia exoptato Hospiti Regium Gymnasium Scholarum Piarum Szigethiense Die 22. Julii 1805. Vers. 6 f. Quart. Lat. 760.

2214. Sinay Nicolai Collectio Actorum variorum et Documentorum, cumprimis Collegium Reformatorum Debrecinense ac historiam ecclesiae reformatae in Hungaria respicientium. Lat. és m. 18. sz. vége-19. sz. eleje. 220 f. Fol. Lat. 3198.
1790-91-ből főleg a debreceni ref. kollégiumra és az 1791-es zsinatra vonatkozó iratok.
f. 271. Abafy ex Captivitate Budensi ad filium. - Responsio filii. (Két vers.)

2215. Sipos József vegyes tartalmti kéziratai 1822-1829. 56 f. Quart. Hung. 776.
Cenz. pld.
ff. 17-32. Az Alsóbb Oskolák elintéztetéséről. [181. o.

2216. Skerlecz Nicolaus: Dissertatio de variis Nobilitandi modis et Nobilium Classibus, quae olim in Hungaria viguerunt. 18. sz. 38 f. Fol. Lat. 455.

2217. - -: Genuina Constitutionis Hungaricae Principia post adoptatant Sanctionem Pragmaticam. 1790. 29 f. Fol. Lat. 493.

2218. - -: Opinio seu Discursus de Insurrectione. 18. sz. 40 f. Quart. Lat. 455.
Megj. magyar fordításban: Berényi Pál: Skerlecz M. báró művei. 1914. 549-587. l. (M. Közgazd. Kt. 15.)

2219. - -: Status Actualis Aeconomiae Nublicae, Opificiorum ei Manufacturarum, Vectigalis Tricesimalis, Fundi Publici, et Commercii etc. Proiectum item Legum, cum Motivis ... Excelsae Deputationi exhibitum ... 1791. 268 f. Fol. Lat. 668.
ff. 156-267. megj. Proiectum legum motivatum címen, Posonii 1826. Magyar fordításban megjelent a teljes munka (kivéve ff.104-135. jegyzeteit és táblázatait), Berényi id. m. 123-527. l.

2220. Škulteti August Horislaw: Básně. 1840. 8 f. Oct. Slav. 47.
Cenz. pld.
[Megj.: Prága 1840?]

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2201-2210. ] < - > [ 2221-2230 ]