[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2211-2220. ] < - > [ 2231-2240 ]

2221-2230. Smith-Specificatio

2221. Smith Toulmin: The Arrest of the Deputies at Naples. London 6 November 1862. 4 f., rnás. + 1 f. nyomt. mell. Pulszky-an.

2222. [Šoltys Ondrej]: Apologia to gest: Obrana, kterau se odrodilci, genž od swé národnosti Slowanské odstupugj brániti chtěgj, ti pak, kteřj w nj stogj, posilniti se mohau. Sepsaná od Ondřislawa z Prawdomluvic. 1841. 22 f. Quart. Slav. 62.
Cenz. pld.
Megj.: Buda 1841.

2222/a. Somogy vármegye tisztújító széki közgyűlése jegyzőkönyvének kivonata. Kaposvár 1828. 8 f. Fol. Hung. 782.

2223. Somogyi Antalnak Poson Megye Közgyűlésén tartott beszéde Gróf Ráday eránti sérelem tárgvában. 1839 szept. 2. 7 f. Quart. Hung. 1344.

2224. - - u. a. 3 f. An. lit.

2225. Somssich Lazarus: Carmina. 19. sz. eleje. 16 f., részben nyomt. Quart. Lat. 777.
f. 9. Ad Ablegatos Diaetam anni 1802. sine Legum sanctione solvi cupientes.
f. 13. u. a. mint Quart. Lat. 761. (
2226. sz.)
ff. 14-16. Epistola Jesuitae Hungari ex inferno ad Exiesuitam Hungarum in vivis existentem scripta 1791. - Megj. h. é. n. Csekély eltéréssel. u. a. mint Fol. Lat. 1626. ff. 32-33. (1740. sz.)

2226. - -: Ode ... ad Universos imperii Austriaci subiectos pro Principis Augustae domus, et patriae defensione incredibili alacritate arma capientes. 1801. 3 f. Quart. Lat. 761.
Megj.: Pozsony 1801. - U. a. mint Fol. Lat. 777. f. 13. (
2225. sz.)

Sonderbare Begebenheiten ld. Széchenyi István.

2227. Soproniensis Comitatus remonstratio ad Josephum Ürményi intuitu Ablegatorum suorum Diaetalium activitatem sibi competentem transgressorum. Anno 1791. 3 f. Fol. Lat. 2945. [182. o.

2228. A Sopronyi Magyar Társaságban felolvasott s más különös szorgalommal készitett s Kis Jánostól 1826 Esztendőben öszveírt Csekély Munkák. 111 f. Oct. Hung. 843.

2229. Specifica Deductio annuorunt Proventuum Jurium Regalium Privileg. Districtus cis-Tybiscani ... Signatum V. Becsini die 30a Julii 1791. 2 f. Fol. Lat. 2880.

2230. Specificatio Ex Actis Exactoralibus Consilii Locumtenentialis Regii elaborata illorum Regnicolarium Hungariae, qui ... gratuita Subsidia Bellica ab exordio praesentis Gallici Belli usque 1am Julii Anni 17961 ad Cassam Bellicam praestiterunt. 18. sz. 55 f. Fol. Lat. 865.
U. a. mint Fol. Lat. 1015. ff. 101-156. (
2253. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2211-2220. ] < - > [ 2231-2240 ]