[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2231-2240. ] < - > [ 2251-2260 ]

2241-2250. Stern-Stummer

2241. Stern Izak Feitl költeménye a zsidókhoz. Gúnyvers. Ném. [1848?] 1 f. An. lit. [183. o.

2242. Stipsitz Josef, Journal über die Dienstzeit des - - beginnend den 28-ten October 1774 ... [1830-ig terj.] 23 f., részben másolat. Fol. Germ. 1150.

2243. [Strasoldo Augustin]: Plan pour eriger une Ecole ou Academie Militaire en Hongrie. 1793. 28 f. Quart. Gall. 1.
ff. 25-28. S[z]táray gr. levele a szerzőhöz. Fr. Bruxelles,1793. dec. 13., más. - V. ö.: Strasoldo A.: Über Zengg und Carlobago. Boros F. előszava, f. 3. Quart. Germ. 297. (
2244. sz.)

2244. - -: Über Zengg und Carlobago. Nebst einer Gedächtniss Schrift über den Verfasser dieses Aufsatzes und den richtigen Gesichts Punkt, unter welchem derselbe betrachtet werden muss, von Franz v. Boros. 1808. 56 f. Quart. Germ. 297.
Boros F. szerint a mű m. szempontból is tanulságos.
Széchényi F. gyűjteményéből.

2245. Stuller Ferenc: Országgyűlési Tudósítás. 1839. jun. 7-jul. 3. 2-10. sz., 20 f., Fol. Hung. 1414.
Ld. még: Quart. Hung. 2581. ff. 11-12. (
1218. sz.) és Quart. Hung. 1356. ff. 200-215. (1710. sz.)

2246. - -: u. a. 1-91. sz. Pozsony 1839-40. 1-7. k. Quart. Hung. 1426.
A 73. sz.-tól kezdve szerk.: Stuller F. és Bodon Ábrahám.

2247. - -: u. a. Pozsony 1839. jul. 31.-1840. máj. 13. 347 f. Quart. Hung. 1482.

2248. - -: u. a. 1-88. sz. (Hiányzik a 49-51. sz.) Pozsony 1839 jan. 2.-1840. máj. 1. 377 f. Quart. Hung. 55.

2249. - -: Pozsonyi Lapok. 45, 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12. sz. Szerk.: - -. 1833. dec. 27-1834 márc. 26., 40 f. Quart. Hung. 54.
A 6-8. számok cime: Pozsonyi Hirlapok.
A kézirat bekötési sorrendje hibás! A végére kötött 45. sz. 1833-ból való és így időrendben az első.

2250. Stummer Marian - Molnár Johann, Abschrift des kleinen Briefwechsels zwischen dem Pater - - Franciscaner Sonntags-Prediger in Pesth und dem Herrn - - Lutherischen Prediger alldort. 1795. 16 f. Quart. Germ. 391.
A vallásváltoztatásról.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2231-2240. ] < - > [ 2251-2260 ]