[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2261-2270. ] < - > [ 2281-2290 ]

2271-2280. A szabadságharc-Szalay

2271. A szabadságharc első hadi foglyai; 58 honvédtiszt Königgrätzben, 1849-ben. Oct. Hung. 433.
Kéziratok, rajzok, metszetek.

2272. Szabolcs megye által Kállóban 1790. tartatott hála-ünnepély felöli tudosítás. 1790. 3 f. Fol. Hung. 565.

2272/a. Szabolcs megyei bizottmány munkálatai a felkelő nemes sereg ügyében 1797. 10 f. Fol. Hung. 567.

2273. Szabolcs Vármegye felirata a Helytartótanácshoz. Nagykálló 1793. 15 f. Quart. Hung. 68.

2274. Szabolcs vármegyei parasztok gyűlésének jegyzőkönyve. 1790. 6 f. Fol. Hung. 746.

2275. Szakál Lajos: Uj nóta, Az új szabadságról. Vers. Pest Martius 30-án 1867. 2 f. An. lit.
Szakál L., Békés város országgy. képviselője, választóinak a kiegyezésről.

2276. Szalay László, B. Eötvös József, Trefort Ágoston, Lukács Móricz szerződése a "Budapesti Szemle" kiadására Heckenasttal. Pesten okt. 15-én 1839. 1 f., Szalay kézirata. An. lit.
V. ö.: Szalay L. levelei. Közrebocsátotta Br. Szalay G. Bp. 1913. 10. l.

2277. - - beszéde választóihoz. [1861]. 2 f., más. Falk-an.
Ugyanebben a palliumban Eötvös József beszéde, mellyel a lipótvárosi választóknak Szalay Lászlót ajánlotta. 2 f., más. - Megj.: 1861 martius 11-kén a pesti-lipótvárosi képviselőválasztás alkalmával b. Eötvös J. és Szalay L. által mondott beszédek. Pest 1861. címen.

2278. - - jegyzetei. 2 drb. 2 f. An. lit.
Köztük: Köszönet Fiume város képviselőinek a megküldött allegorikus festményért. Ném. Pest, 1861. aug. 10. - V. ö.: Szalay L. levelei. Közrebocsátotta Br. Szalay G. Bp. 1913. 29. l.

2279. - - (II. Évü Philosoph): Kazinczy Ferenczhez. Vers. 1837. 2 f. An. lit.

2280. - - kézirati darabjai. 3 drb. 3 f. An. lit.
Köztük: Kazinczy Ferencznek. Vers. 1 f.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2261-2270. ] < - > [ 2281-2290 ]