[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2281-2290. ] < - > [ 2301-2310 ]

2291-2300. Szász-Szeberényi

2291. - - curriculum vitae-je a 40-es évekből. 3 f. An. lit.

2292. - -: Emlékirat a k. magyar catholicus alapitványi pénztár megmentéséről. Pest Február 9-én 1850. 5 f. An. lit.

2293. - - igazolóiratai a katonai birósághoz. Ném. 1849. nov. 26-án, Pesten. 2 drb. 17 f. An. lit.

2294. - -, kivonat védőiratából. Ném. Nagyenyed, 1836. nov. 10. 20 f. An. lit.

2294/a. id. Szász Károly: Napló. 1843-1850. 992 f., autogr. Oct. Hung. 1080.
Részleteket közölt belőle legifj. Szász Károly a Magyar Figyelő 1911. évi 7., 8., 9. és 22. számában, a Bpesti Szemle 1913. évi 156. k. 321-348. lapján, valamint az Uránia 1911. évi kötete 11. és 1913. évi kötete 43. lapján.

2295. - - vegyes politikai iratai. 19. sz. 6 + 8 + 6 f. Fol. Hung. 2070.

2296. - -: Hallom dalaidat... Vers. 2 f., autogr. P. E. 44.
Petőftről. [187. o.

2297. - - verskéziratai. ("Kötetben meg nem jelent kisebb költemények".) 113 f. An lit.
Köztük néhány vers a szabadságharc idejéből.

2298. - - verstöredékei. 364 f. An. lit.
Számos hazafias versének kézirata a szabadságharc és az abszolutizmus idejéből.

Száva ld. Szemere Bertalan.

2298/a. Szávits József beszéde a szabadkai városház alapkövének letételekor. 1828. 7 f. Fol. Hung. 694.

2299. Szebeni Paul v.: Siebenbürgens Jubelton am Tage der Huldigung und Geburtsfestes Sr. k. k. Majestät Ferdinand I. zu Hermannstadt den 18-ten u. 19-ten April 1837. Vers. Lat. 1 f. An. lit.

2300. Szeberényi Lajos: Petőfi Selmecen. 1838/9. Bcsaba, 1854. jan. 10. 6 f., autogr. P. E. 152.
Változtatásokkai megj.: Divatcsarnok 1855. 66-67. sz.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2281-2290. ] < - > [ 2301-2310 ]