[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2291-2300. ] < - > [ 2311-2320 ]

2301-2310. Széchényi-Széchenyi

2301. Széchényi [Ferenc] Franz: Flüchtige Gedanken Ueber die künftige Sicherheit der Oestr. Monarchie. 1812. 31 f., más. Quart. Germ. 77.
ff. 1-2. Széchényi F. kísérőlevele József nádorhoz. Ném. Bécs, 1812. márc.16., sk. aláírás. - A Széchényi család levéltárában levő kéziratból kiadta: Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gr. Széchényi család tört. II. k. Bp. 1913. 601-637. l. - V. ö.: u. o. 433. l.

[- -]: Liberti Publii Littomerii Patriotische Gedanken ld. Liberti.

2302. - - naplójegyzetei Gessner: Memorabilien der Zeit c. művében. 189 f. Oct. Germ. 257.
Eml.: Fraknói V.: Gr. Széchényi Ferencz. Bp. 1902. 102.l. és passim. (M. Tört. Életrajzok.) Facsimilék u. o. 244. és 245. l.

2303. - -: Notaten auf der Reise von Carlstadt bis Fiume. 18. sz. 4 f., autogr., töredék. Fol. Germ. 863.

2304. - - Francisci Diplomatarium novum Hungaricum. 1-12. k., 1181-1792.-i iratok 18. sz. végén készült másolatai. Fol. Lat. 2232.
12. k. tartalmazza a 18. sz. végi iratokat.

2305. Széchenyi István. 1 drb. nyugta. Ném. Orsova 1833. szept. 23. 1 f., autogr. An. lit.

2306. - - Emlény-könyvének szárnadásai. Előfizetési ívek és levelezés. 1861-1865. 59 f. Fol. Hung. 1557.

2307. - - felszólalása a M. Tud. Akadémiához, melyet az Akadémia legközelebbi igazgató tanácsához küldött felolvasás végett. Felső-Döbling, Nov. 6-án 1858. 2 f., más. An. lit.
Megj.: B. Szabó L.: Gr. Széchényi I. levele a M. Tud. Akad.-hoz. 1858-ban. Bp. 1929. 50-53. l. (Adatok a M. Tud. Akad. és a 19. sz. első felének történetéhez. 2. füz.) - Ld. még: Fol. Lat. 3864. 1. k. ff. 4-5. (
358. sz.) és Fol. Hung. 1126. ff. 145-146. (431. sz.)

2308. - -: Hunnia. [1835.] 121 f. Tasner Antal kézirása, Széchényi javitásaival. Fol. Hung. 1002.
Megj.: Pest 1858. [188. o.

2309. - - jelentése az Alduna szabályozásáról. Ném. 1836. 37 f., sk. aláírással. Fol. Germ. 1328.
Részben tnegj.: Gróf Széchényi I. levelei. Kiadta Majláth B. 2. k. Bp. 1890. 376-384. l. (Gr. Széchényi I. munkái. Kiadja a M. Tud. Akad. 4. k.)

2310. - - . Kijegyzett gallicizmusok. Fr. és ném. 17 f., autogr. Oct. Gall. 16.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2291-2300. ] < - > [ 2311-2320 ]