[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2301-2310. ] < - > [ 2321-2330 ]

2311-2320. Széchenyi-Székely

2311. - - nyilatkozata Eybl-féle képe ügyében. Ném. 1842. 1 f., sk. aláírással. An. lit.
Megengedi a kép nyilvánosságra hozatalát.

2312. - -: Pesti por és sár. [1837-1840.] 115 f. Tasner Antal kézirása, Széchenyi javításaival. Fol. Hung. 1003.
Megj.: Pest 1866.

2313. - -: u. a. 57 f. Tasner Antal kézírása, Széchenyi javitásaival. Fol. Hung. 1555.
A kéziraton téves cím: "Önismeret".

2314. - -: Politikai programm töredékek 1847. 174 f. Fol. Hung. 1412.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1847.

2315. [- -]: Sonderbare Begebenheiten in dem Leben, und die Frage, wie weit die Lebensklugheit mit der Vollkommenheit der Seele in Verbindung sein könne? 1819. Als Anhang zu meinem Tagebuch. 62 f. más., Marczali Henrik leányának kézirása. Quart. Germ. 1004.
Megj.: Gróf Széchenyi I. Naplói. Kiadja Viszota Gy. I. k. Bp. 1925. 693-733. 1. (Mo. újabbk. tört. forr.) - V. ö.: u. o. XXIX. l.

2316. - - úti jegyzetei. Különböző nyelveken. 1818 okt. 23-dec. 3. 49 f. Oct. Germ. 240.
Eml.: B. Szabó: Naplók. 492. l.

2317. - - Istvánhoz intézett átirat fogalmazványa ismeretlentől. Ném. 17/5 1846. 1 f. An. lit.

Széchenyi István, Teleki László, Batthyány Lajos arcképe. Ld. Fényképgyűjtemény...

2318. Szehéts [Séhêts] Ludovicus: De Rabulis Forensibus seu de Mancipiis Diaboli. Praesentatur 20. Aug. 1840. 20 f. Quart. Lat. 2179.
Cenz. nem eng. Gúnyirat az ügyvédek ellen.

2319. Székács József: B. Prónay Sándor igazgató-tag felett emlékbeszéd ... Felolvastatott a Magyar Tudós Társaságnak 1840-ben, Szeptember 4-én tartott nagygyűlésében. 8 f. Quart. Hung. 1340.

2320. Székely József: Széchényi István. Vers. 2 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2301-2310. ] < - > [ 2321-2330 ]