[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2311-2320. ] < - > [ 2331-2340 ]

2321-2330. Székely-Szemere

2321. Székely Márton 1848/49-es honvéd lovas százados visszaemlékezése Petőfi Sándorra. Petőfi Sándornak 1849 jan. havában való Erdélybe lett első bejöveteléről. Kolozsvárt 1899. jul. 20-án. 6 f. An. lit.

2322. Székesfehér vármegye gyűléseinek jegyzőkönyvei 1806-1824. 1-16. k. Fol. Hung. 776. [189. o.

2323. Székesfehér-vármegye közügyeit illető irományok. 19. sz. eleje. 1-2. k. Fol. Hung. 773.

2324. Szelestey László: "Ne légy kevély ..." kezdetű verse és más kéziratai. 6 drb. 18 f. An. lit.
Köztük: A' mese meséi. Börtöni álmok. Vers. 3 f. - V. ö.: Mikulics K.: Szelestey L. élete és irodalmi munkássága. Trencsén 1901. 58. és 64. l.

2325. Szemere Bertalan borsodi követ három [országgyűlési] beszéde. 1843. 24 f., másolat. Quart. Hung. 1580.

2326. - - borüzletei ügyében számlák, levelek, fogalmazványok. M., ang., fr. és ném. Az 1850-es, 60-as évekből. 134 drb. 199 f. An. lit.

2327. - - egy német nyelvü fogalmazvány-töredéke. 1 f. An. lit.

2328. - - fogalmazványa. M. és ném. 1 f., töredék. An. lit.
A forradalmakról általában.

2329. - -: "Graf Ludwig Battyány, Arthur Görgei, Ludwig Kossuth" c. művének magyar alapszövege és német fordítása. 1852. 213 f., részben autogr. Fol. Hung. 1953.
Megj.: Hamburg 1853.

2330. - -: Lombok és tövisek. 1854. 97 f., autogr. Quart. Hung. 2696.
ff. 1-77. Megj.: Paris 1854.
ff. 77-97. Szemere B. "Sárospataki növendékek" c. époszából töredékek. A Sárospatakon tanult ifjak szabadságharcbeli tetteiről szól. V. ö.: Szemere B. naplója. Pest 1869. 2. k. 84-85. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2311-2320. ] < - > [ 2331-2340 ]