[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2321-2330. ] < - > [ 2341-2350 ]

2331-2340. Szemere-Szemere

2331. - -: u. a. mint Quart Hung. 2696. ff. 1-77. (2330. sz.) Paris 1854. 40 f., soksz. Oct. Hung. 593.

2332. - -: A magyar emigráció. Menekültek ügye. Paris 1852-1857. 24 f. Quart. Hung. 2361.
Ld. még: Oct. Hung. 441. ff. 18-23. (
945. sz.)
ff. 21-24. Karacsay Sándor emlékirata. Megj.: a Háborús Felelősség c. folyóirat 1931. évi kötete 292-296. l.-jain.

2333. - -: Die Nationalitätenfrage in Ungarn, Österreich und Osten. Magyar nyelvű fogalmazvány. 1853. 73 f. Fol. Hung. 1593.
Megj.: a Háborús Felelősség c. folyóirat 1931. évi kötetében.

2334. - -: Párisi levelek. 1857-1858. 16 f., autogr. Quart. Hung. 1980.
Négy levél. Az 1) megj.: Pesti Napló 1858 jan. 21. Lipolda álnév alatt, a 2) u. o. márc. 21.

2335. - -: La Question Hongroise (1848-1860) par Barthélemy de Szemere, ancien ministre-président de Hongrie. Paris 1860. 77 f. Megj.: Paris 1860. Quart. Gall. 52.

2336. - -: Rachel. M. és ném. ( 1858.] Jan. 7. 1 drb. 6 f. An. lit.
Nekrológ.

2337. [- -]: Utazás keleten. Pest 1858. 286 f. Másolat, autogr. javitásokkal, nem teljes. Quart. Hung. 2687.
Megj.: Pest 1870. [190. o.

2338. - - vegyes fogalmazványai. M., ném., fr. és ang. 1853-1864. 36. drb. 48 f. An. lit.

2339. - - Bertalanhoz intézett levelek borügyekben. M., fr., ném. és ang. 1850-1864. 22 drb. 37 f. An. lit.

2340. Szemere Miklós: A fecskéhez. [1846.] Vers. I f. An. lit.
Megj.: Szemere M. összegyűjtött munkái. 1. k. Bp. 1882. 149-151. l. (Nemz. Kvt. 30.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2321-2330. ] < - > [ 2341-2350 ]