[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2341-2350. ] < - > [ 2361-2370 ]

2351-2360. Szendrey-Szendrey

2351. - - különféle prózai munkái. 126 f., autogr. P. E. 200.
V. ö.: Mikes L.: Szendrey Júlia levelesládájának kincsei. Bp.1928. 61. l.

2352. - - munkáinak jegyzéke. 13 f., részben autogr., részben Tóth József irása. P. E. 201.
V. ö.: id. m. 60. l.

2353. - - naplója. 1846-1854. 70 f., autogr. P. E. 190.
A ff. 47-48. és 59-60. kivételével megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: id. m. 263-322. l.

2354. - - Petőfi Istvánhoz. Levél. Pest, april. 18. 864., Pest, oct. 25. 864. - 2 drb. 4 f., autogr. P. E. 40.

2355. - - Szendrey Ignáchoz. Levéltöredék. Udvarhely, aprilis 17. 1850. 2 f. autogr. P. E. 155.
Petőfi utáni kutatásának eredménytelenségéről.
Megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: id. m. 81. l.

2356. - - Szendrey Máriához. Levél. 18 drb., autogr. P. E. 157.
Egy levél kivonatosan megj.: u. o. 152-153. l.

2357. - -: A szerencsétlen narancsfa. Mese. Irta - - 1866. Csákó. 8 f., ifj. Horvát Árpád másolata. P. E. 130.
Megj.: Bihari Mór: Szendrey J. eredeti elbeszélései. Bp. 1909. (Petőfi-Könyvtár VIII. füzet) 103-115. l.

2358. - - utolsó üzenete férjének Horvát Árpádnak. Pest, 1868. szept. l. 2 pld. 2 + 2 f., másolat. P. E. 192.
Mindkét példány Tóth József kézírása, a tisztázott levélben Tóthnak Horvát Árpádhoz intézett kísérő sorai.
Megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: id. m. 184-186. és 192-193. l.

2359. - -: Válasz a Magyar Emléklapokban megjelent "Emléklapra" czimü költeményre A[rany]-nak. Pest, 1850. P-né aláirással. 2 f., másolat. P. E. 195.
Megj.: u. o. 102-104. l.

2360. - - vallomása halálos ágyán. 1868. 12 f., autogr. P. E. 191.
Megj.: u. o. 334-339. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2341-2350. ] < - > [ 2361-2370 ]