[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2351-2360. ] < - > [ 2371-2380 ]

2361-2370. Szendrey-Szerb kongresszuson

2361. - -: A virrasztókhoz. Vers. 1 f., autogr. P. E. 41.
Megj.: Bihari Mór: Szendrey J. költeményei és naplói. Bp. 1909. (Petőfi-könyvtár VII. füzet) 72-73. l.

2362. - -: a) Zoltán fiamhoz., Öregségern., Ne higyj nekem ..., Fiatal leánynak., Három rózsabimbó., XVI. Lajos. Versek. b) Velencze. Novemb. 30. 1855. Hangulatkép. c) Könyvjegyzék. 14 f., a Három rózsabimbó kivételével autogr. P. E. 154.
A versek megj.: u. o. 70., 79., 61., 66., 62., 57. l.

2363. Szendrey Mária Szendrey Júliához. Levél. 1858-1864. 11 drb., autogr. P. E. 167.

2364. - - u. a. 1854-1864. 17 drb., autogr. P. E. 189.
Három levél megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: id. rn. 137-139., 148-150. és 153-155. l. [192. o.

2365. [Szentgyörgyi József:] Mondolat a Magyar Nyelv kimíveléséről és azt tárgyazó külömbféle segédekről. 1810. 8 f. Quart. Hung. 18.
A kézirat katalógusunkban eddig Benedek Mihály neve alatt szerepelt. A Mondolat Régi Magyar Könyvtárbeli kiadója, Balassa József szerint, a szerző Szentgyörgyi, kinek művét az első (1813) kiadásban Somogyi Gedeon bővítette ki. A Balassa-féle kiadás a Somogyi-féle szöveget közli, a 95-97. l.-on pedig bemutatja kéziratunk és a Somogyi-féle nyomtatott szöveg közötti eltéréseket.

2366. [- -]: Mondolat a magyar nyelv ki míveléséről és azt tárgyazó külömb féle segédekről, 8 f., P. Horváth Ádám másolata. Quart. Hung. 1108.
Ld. a 2365. sz.-hoz fűzött jegyzetet. Balassa J. a Mondolat kiadásának előszavában említi, hogy a múzeumi kézirattárban levő két pld. közül csak az egyiket találta fel. Valószínűleg jelen kézirat lett volna a másik, amely a Mondolat nyomtatott szövegének másolata. - V. ö.: Szily Kálmán "Szentgyörgyi mondolata" című cikkét: ITK IX. évf. 1899. 228-234. l.

2367. Szentimrey Endre: Tóldalék a' Missókai, Baskai, Alsó-Tőkési és Kassaujfalusi Úriszékek Jegyzőkönyveihez. Vers. 1845. 8 f. An. lit.

2368. Szentkirályi Móricz a Jász-kunokhoz. Pesten [1849?] febr. 5-én. 2 f., más. An. lit.

2369. Szeöts Sámuel Naplója 1848-49-ből. Miskolc. 42 f., gépiratos másolat a Borsod-Miskolci Múzeum eredetijéről. Fol. Hung. 2085/1.

2370. Szerb kongresszuson tartott beszéd. 19. sz. második fele. 2 drb. 12 f., eredeti és nem teljes más. An. lit.
A szónok, szavai szerint, mint a demokrácia híve, annakidején résztvett a szabadságharcban.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2351-2360. ] < - > [ 2371-2380 ]