[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2361-2370. ] < - > [ 2381-2390 ]

2371-2380. Szerződés-Szirmay

2371. Szerződés Bajza József, mint a Nemzeti Szinház igazgatója és Egressy Gábor között. 1848. ápr. t. 2 f., nyomt., Bajza kitöltéseivel. An. lit.

2372. Szilágyi Sándor szerkesztésével kapcsolatos iratok. 7 drb. Szilágyi-an.
Köztük: Korányi Viktor elismervénye, hogy "Egy honvéd emléklapjai, Fegyverletétel Borosjenőn, Zsibói fegyverletétel, Vasváry Pál [c. kéziratokat], számszerint 82 drb.-ban Honvédek naplójegyzetei czimű könyv számára, Szilágyi Sándortól" átvette. Pest nov. 2-án 1850. 1 f. - V. ö.: Szüry D.: Száz év. Bp. 1907. 129. l. és B. Szabó: Naplók. 480. l. - A könyv megj.: Pest 1851., 2. kiad. 1861.

2373. - - Sándorhoz intézett vegyes tartalmu hivatalos ügyiratok. 16 drb. Szilágyi-an.
Köztük: A toborzást intéző főbizottmánytól. Szilágyi S.-nak. Kolozsvár, Oct. 2-án 1848. 1 f. [Felmentik jegyzői működése alól.]

2374. Szinnyei József: Életrajzi adatok, levelek gyűjteménye. 1890. 1-20. k. Oct. Hung. 900.

2375. - - honvédfőhadnagy 1848/9. évi Naplója. Pozsonyban 1861. 93 f. Oct. Hung. 897.
V. ö.: Szinnyei J.: Komárom 1848-49-ben (Napló-jegyzetek). Bp. 1887. [193. o.

2376. - - Önéletrajzi levelek. - -hez intézve. 1870-1873. 240 f. Quart. Hung. 2523.
Volt honvédektől. Nagy része felhasználva a Honvéd törzstisztek albumában és a Honvéd c. lapban.
ff. 235-240. "Sasku Károly nagy tudós rögeszméi, melyeket sajátkezűleg leírt" az osztrák kémekről.

Szirmay Antonius: De nuptiis Napoleonis ... ld. Kézy Moses ...

2377. - -: Descriptio Historico Geographica I. Comitatus Zempliniensis. 18. sz. 41 f. Fol. Lat. 301.

2378. - -: Extractus Terrarum Arabilium ... in Comitatu Zempliniensi existentium cum specifica Deductione, quantum Nobilitas, quantum Contribuens possideat ... ex Dimensione desumta quam Josephus II. ... ordinaverat Per Antonium Szirmay. 1790. 25 f. Fol. Lat. 300.

2379. - -: Fragmenta Historiae Secretae sui temporis ... pro Bibliotheca Nationali ... conscripta Anno 1811. Lat. és m. 111 f. Quart. Lat. 374.

2380. - -: Historia conventiculi Onodiensis Anno 1707. ... per malecontentos Hungaros celebrati, ex Coaevis MSS. et Actis descripta... Anno 1810. Lat. és m. 56 f. Fol. Lat. 449.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2361-2370. ] < - > [ 2381-2390 ]