[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2371-2380. ] < - > [ 2391-2400 ]

2381-2390. Szirmay-Szirmay

2381. - -: u. a. 80 f. Quart. Lat. 2525.

2382. - -: Horaianae seditionis Historia, Ex actis Commissionis Jankovichianae, et fidedignis amicorum relationibus ... conscripta ac Bibliothecae Nationali donata Anno 1811. Lat. és m. 37 f. Quart. Lat. 528.

2383. - -: Hungaria in Parabolis sive Commentarii in adagia, et dicteria Hungarorum. Lat. és m. 1804. 74 f. Fol. Lat. 1700.
Kolachich bevezetésével.
Cenz. pld. törl.
Megj.: Buda 1804.
Kéziratunk és a kiadás közt kisebb eltérések.

2384. - -: Jacobinorum Hungaricorum historia. Lat. és m. 1810. 115 f., részben nyomt. Fol. Lat. 421.
A kézirat nem azonos Szirmay: A magyar jakobinusok története címen Bp. 1889. (M. Könyvesház 155-157.) megjelent művével.
ff. 88-115. Sententiae ... contra criminis laesae Maiestatis ... latae. Pestini 1795. Nyomt.

2385. - -: Jurisprudentiae Hungaricae Libri IV. 18. sz. 302 f. Quart. Lat. 919.

2385/a. - -: A magyarországi polgári és törvényes dolgokban előforduló szavak magyarázatja. 12. April. 1806. 60 f. Fol. Hung. 995.

2386. - -: Notitia Historica, Politica, Oeconornlca Montium, et Locorum Viniferorum Comitatus Zempléniensis. Anno 1798. 57 f. Fol. Lat. 3473.
Megj.: Kassa 1798.

2387. - -: Notitia politica, historica, topographica Inclyti Comitatus Ugocsiensis. 19. sz. eleje. 92 f. Fol. Lat. 2551.
Cenz. pld.
Megj.: Pest 1805. [194. o.

2388. - -: Poemata, Elegiae, Epigrammata, Versus, tam Latini, quam Ungarici, ... Bibliotbecae Hungaricae ... oblati Anno 1806. Lat. és m. 90 f. Fol. Lat. 1634.

2389. - -: u. a. eltérésekkel. 118 l. Fol. Lat. 1635.

2389/a. - -: Quodlibet az az Minden-féle. Idő-töltésűl öszve irta a Szinyéri magánosságában - -. 1812. 123 f. Quart. Hung. 225.
Versek, népdalok, insurrectiós nóták. Részben megj.: ITK. 1902. XII. évf. 65-77. és 206-216. l.

2390. - -: Zempléniensis Comitatus Notitia Historica. 1797. 222 f. Fol. Lat. 304.
Genz. pld. törl.
Megj.: Notitia historica comitatus Zempléniensis címen, Budae 1804. Kiadta Kovachich Márton György.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2371-2380. ] < - > [ 2391-2400 ]