[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2391-2400. ] < - > [ 2411-2420 ]

2401-2410. Szlovák költemények.-Szontagh

2401. Szlovák költemények. 4 drb. 29 f. An. lit.
1) Bella Jozef Bohuslav: Básňe. 8 f.
2) Hroboň Samo Bohdan: Slovenskje Jskrice. 18 f. V. ö.: Rizner L. V.: Bibliografia písomnictva slovenského. II. k. Túrócsztmárton 1931. 144. l.
3) Šialenosť. 5. Junia 1848. - Pozdravenie. 26. Junia 1848. - Spomienka v Zaliari. 4. Julia 1848. J. N. V. - Cesta do žaláře. T. T. 30. Oktob. 1848. 2 f. [195. o.

2402. Szmollen Stephanus: Antidotum Civium Patriae et Religioni Fidelium, contra Doctrinam Falsam Novatorum. 1840 körül. 94 f. Quart. Lat. 2187.
Szerző 1840-ből keltezett, mellékelt levele szerint a készülő mű első része e kézirat. A legfőbb hatalom természetével és jogaival foglalkozik. Ld. még Quart. Lat. 2186. 12404.) és Quart. Lat. 2269. (
2403. sz.)

2403. - -: Antidotum Civium Patriae et Religioni Fidelium contra doctrinam falsam novatorum. 19. sz. első fele. 106 f. Quart. Lat. 2269.
Cenz. pld. 1842. A kéziraton tévesen Szmollen András szerepel szerzőként.
ff. 1-94. u. a. mint Quart. Lat. 2187. ff. 1-93. (
2402. sz.)
ff. 101-104. Res asperae Galliam hodie prementes.
ff. 105-106. Revolutio latens post restitutam postremo Europae pacem.

2404. - -: Antidotum Civium Patriae et Religioni Fidelium contra Opiniones Falsas Aetatis nostrae. Praesentatur 1839. 119 f. Quart. Lat. 2186.
Cenz. pld. törl. 1841. Első része a Quart. Lat. 2187. (
2402. sz.) alatt említett mű átdolgozása. A továbbiakban a francia forradalommal és a képviseleti alkotmánnyal foglalkozik reakciós szellemben.

2405. Szokolay Dániel: Értekezés a Telekes Nemesekről. 19. sz. 27 f. Oct. Hung. 390.

2406. Szokolay István, id.: Scitovszky János ... Érseki székébe lett beigtatása ünnepére. Vers. 1850. Jan. 6. 4 f. An. lit.

2407. Szokoly Viktor Guyonról. 19. sz. 13 f. Fol. Hung. 1409.

2408. - -: Halotti jelentés a Garaboncás Diákról. Pest, Febr. 7-én 1861. 1 f., nyomt., Szokoly kéziratos feljegyzésével. An. lit.
E szatirikus halotti jelentés a Garaboncás Diák c. hetilapnak a sajtóhivatal áltai történt betiltása alkalmával küldetett szét.

2409. Szontagh Pál: Egy "nagy" szónok. 1878. 4 f. An. lit.
Szilágyi Dezsőről.

2410. - - Pálra vonatkozó iratok. 1861. 6 drb. 9 f. An. lit.
Követválasztással és egyéb közügyekkel kapcsolatosak.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2391-2400. ] < - > [ 2411-2420 ]