[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2401-2410. ] < - > [ 2421-2430 ]

2411-2420. Szora-Tabellarische Uibersicht

2411. Szora Noak Mózes: A Romaiak Daciában, azaz: az Oláhok az elhunyt régi Romaiaknak igaz unokájik. Nagyvárad. 19. sz. első fele. 42 f. Oct. Hung. 302.

2412. Szőnyi Lajos: A falusi nevelésről. Debrecen 1834. 4 f. Quart. Hung. 687.

2413. Szrógh Sámuel Széchényi Ferenchez. Vers. Miskólcz, Octóber Havának 20-dik napján, 1807. Esztendőben. 1 f. An. lit.
Köszönet a katalógus megküldéséért.

2414. - -: A Szirmay Ur Törvénykezésbeli és Polgári Magyar Szótárára. 19. sz. eleje. 20 f. Fol. Hung. 568.
f. 20. Némelly a Magyar Nyelv közönségesítése ellen rugodódzóknak Szolgálható Intés. 1807. (vers.) [196. o.

2415. Szüts Miklós naplója. 1848. 3 f., gépiratos másolat a Borsod-Miákolci Múzeum eredetijéröl. Részlet az eredeti kézirat 3. kötetéből. Fol. Hung. 2085.

2416. [Szvorényi] Szvorini Michael: Descriptio geographico-topographica Comitatus Simigiensis a Georgio Gyurikovits descripta. 19. sz. eleje. 33 f. Fol. Lat. 3326.
Szvorényi 1804-ben írta e munkát. Rumy Károly György németre átdolgozta és kiadta a 2-11. foliokon található részt a Vaterländische Blätter für den Österreichischen Kaiserstaat ... c. folyóiratban, 1813. 377-389. és 1814. 217-224. l.

2417. - -: Opuscula res hungaricas concernentia. 1799-1811. Lat. és ,n. 22 f. Quart. Lat. 95.

2418. Tabella exhibens, quid, quantumve homagialis erga Regem et Patriam Comitatus Szathrnáriensis fidelitas devote contulit in milite, pecuuia et frugibus ab Anno 1792. usque 1815. 2 f. Fol. Lat. 3040.

2419. Tabellae dicationis Hungariae. 1793-1794. Lat. és ném. frusta 39 + 1 (17. hiányzik.) Fol. Lat. 1016.
1772-1800-ból való táblázatok, főleg pénz- és adóügyekről.

2420. Tabellarische Uibersicht der zur Verleihung angetragenen Cameral Ortschaften und Praedien ... im Banat. 18. sz. vége. 13 f. Fol. Germ. 1049.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2401-2410. ] < - > [ 2421-2430 ]