[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2411-2420. ] < - > [ 2431-2440 ]

2421-2430. Tabellarische Uibersicht-Takácsy

2421. Tabellarische Uibersicht der zur Verleihung angetragenen Kameral Ortscbaften und Praedien ... in Ungarn. 1795. 3 drb. Fol. Germ. 262.

2422. Tabelle enthaltend den Cours der Einlösungs- und Anticipations-Scheine gegen Conventions Münze vom 11-ten März 1811 bis Ende October 1818. 5 f., más. Fol. Germ. 1047.

2423. Tabulae Chronologicae, quibus Regum, Primatum, Palatinorum ... caeterorumque Baronum Regni Hungariae successiones chronologicae ... exhibentur ... Posonii 1806. Nyomt. mű Belnay György Alajos kéziratos kiegészitéseivel a 19. sz. közepéig. 65 f. Fol. Lat. 3630.
ff. 49-50. Magyar Hazánk Országos tisztviselői az 1848-diki Sz. György hava 11k napján és utánna.

2424. Tagányi-családra vonatkozó iratok. 18-19. sz., sztl. Quart. Hung. 2288.
Közte: Tagányi János apácai tanító igazolási iratai 1848/49-i szereplésére vonatkozólag.

2425. Tagebuch. 1858-1860. 5 füzet. Quart. Germ. 1008.
Ismeretlen nő naplója, főleg személyes természetű feljegyzésekkel.

2426. Tagebuch einer Reise von Potsdam aus durch Sachsen, Bayern, Steyerrmark, Venedig, nach Constantinopel, und zurück über Bukarest, Siebenbürgen, und Ungarn. Vom 8. April 1788 - May 1792. 1-2. k. Fol. Germ. 1072.
Számos politikai, statisztikai, katonai adattal. [197. o.

2427. Tagebuch von zneiner Reise im Jahre 1840. 83 f. Oct. Germ. 220.
Ismeretlen, Budán lakó papi ember feljegyzései Ausztriában, Cseh- és Olaszországban tett útjáról.

2428. Tájékoztatás a Magyarország és Anglia közötti gabonakereskedelemről. [Ionides, Nevins & Zucco cég ismeretlenhez.] Ném. London, 1862. jun. 3 f. An. lit.

2429. Takács Éva: Barátságos beszélgetés a földmivelő nép állapotjáról. [1824.] 12 f. Quart. Hung. 597.
Megj.: Tud. gyűjt. 1824. VI. k. 71-88. l.

2430. Takácsy Józsa Néhány költeménye. Győr 1830. 4 f. Oct. Hung. 244.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2411-2420. ] < - > [ 2431-2440 ]