[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2421-2430. ] < - > [ 2441-2450 ]

2431-2440. Tamássy-Tar:

2431. Tamássy Károly: A Debreczeni nemzetőrség története az 1848-49 évi magyar szabadság harcz alatt. Debreczen 1885. 12 f. Quart. Hung. 1106.

2432. [Táncsics] Stancsics Mihály: Általános világtörténet az Ifjuság szárnára. 19. sz. 27 f. Quart. Hung. 1251.
Megj.: Buda 1841.

2432/a. - - "Búsul a' nap, keserg az Ég" ... kezdetű verse Kluch József nyitrai püspök halálára. (Megh. 1826. dec. 31.) 2 f., autogr. + 1 f. gépírásos másolat. An. lit.

2433. - -: Latin nyelvtudomány. I-II. r. [1841.] 48 f. Quart. Hung. 1252.
Cenz. pld. - Megj. 1842-1845.

2434. - -: Latin nyelvtudomány. [1842.] 93 f. Quart. Hung. 1255.
Cenz. pld.

2435. - -: Lényismeret (Természethistória). 1. r. Ásvány- és növényország. 19. sz. 54 f. Quart. Hung. 1254.
Cenz. pld. - Megj.: Pozsony 1842.

2436. - -: Magyarok története, kérdések és feleletekben. I. ső dolgozat. 1841. 19 f. Quart. Hung. 1250.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Buda 1841.

2437. - -: A magyarok története kérdés- és feleletekben. 2. kiad. Pest 1842. 39 f. Quart. Hung. 1253.

2438. Táncsics Mihályné nyugtája 1861-ből. 1 f. An. lit.

2439. Tanú-levél. Nyéki Kiss Istvánnak és társainak tanú-levele Csukás Péter hatalmaskodó tette felől Csikaji Mihály földjén. Kecskemét 1812. 1 f. Fol. Hung. 211.

2440. Tar: Az Utolékozás. 1825. 6 f. + boríték. An. lit.
Nyelvtani értekezés-töredék az 1819-diki Jutalom Feleletekhez ("jelszó: m. k. A' Nyelv a' Nemzetnek legféltőbb kintse"). Horváth Istvánnak címezve.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2421-2430. ] < - > [ 2441-2450 ]