[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2431-2440. ] < - > [ 2451-2460 ]

2441-2450. Táviratok-Teleologisch-juridische Ansichten

2441. Táviratok és levelek Kossuth Lajos halála alkalmából. 45 drb. 63 f. An. lit.

2442. Teleki József: Alapszabálytervezet a magyar írók segélypénztára alapitására. 2 f., sk. javitásokkal és aláírással. An. lit.

2443. Teleki József "Meg Sérti a' Királt"... kezdetű verse. 1 f. An. lit. [198. o.

2444. Teleki Ladislaus: Etwas Über den Öffentlichen Staats-Credit der Österreichischen Monarchie. 19. sz. eleje. 138 f. Fol. Germ. 878.

2445. Teleki László: "Ma vigadunk" ... kezdetű ifjúkori verse, mellékelve Karlovszky Ida levele Pompéry Jánoshoz. I f. + 2 f. mell. An. lit.

2446. - -: Vollmacht. Paris den 12 ten April 1850. 1 f., más. Pulszky-an.
Meghatalmazás Vámosy Dániel számára, a független m. állam külföldön lévő vagyonának kezelése tárgyában. V. ö. Pulszky-an. (
2581/a. sz.)

2447. Teleki Sándor emigrációs albumából emléklapok. 19. sz. második fele. 39 f. Fol. Hung. 1783.

2448. - - Gyulai Pálhoz. Levél. Kolozsvárt - Dmbr. 10én 1879. 1 f., autogr. P. E. 152.
A Petőfi-kultuszról.

2449. Teleologisch-juridische Ansichten über die Wechselrechts Gesetzgebung mit deren Anwendung auf den vorliegenden Entwurf der Wechselordnung und des Verfahrens in wechselrechtlichen Streitsachen. [1840?] 47 f., soksz. Fol. Germ. 1196.

2450. - - u. a. 47 f., soksz. Fol. Germ. 1057.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2431-2440. ] < - > [ 2451-2460 ]