[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2441-2450. ] < - > [ 2461-2470 ]

2451-2460. Térey-Thewrewk

2451. Térey Mari Petőfi Sándorhoz. Levél. Károly 5dik Majus 847. -2 f., autogr. P. E. 28.
Megj.: Havas VI. k. 175-176. l.

2452. - - Szendrey Júliához. Levél. 1845-1848. 16 drb., autogr. P. E.188.
Megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: id. m. 344-383. l.

2453. Tertina Michael: Festiva Vota pro Incolumitate, Felicitate, et Longaevitate ... Archiducis Austriae Francisci Primi, Dum Is... in ... Regem... Die 6a Junii, 1792. Inauguraretur. Vers. 3 f. Fol. Lat. 1598.

2454. - -: Historia Ditionum Caesareo-Regiarum Augustissimae Domus Austriacae Haereditariarum, Ad usum scholasticum Juventutis Hungaricae. Anno 1793. 15 f. Fol. Lat. 264.

2455. Thallóczy Lajos: Dalmácia a magyar közjog szempontjából. Előtanulmányok, másolatok. 19. sz. 503 f. Fol. Germ. 1261.

2456. - -: Diplomatische Akten über Bosnien. 1851-1878. 349 f., más. Fol. Germ. 1262.

2457. [Thaly] Thali Kálmán "Kikeletre jár az idő..." kezdetű verse. 1860. 2 f. An. lit.

2458. - -: Válogatott költeményeim. 19. sz. 180 f. Quart. Hung. 2051.
f. 15. Klapka indulója.

2459. Thesaurus Terrae Scepusiensis in quo Ejusdem Privilegia, Immunitates, Jura ... occurrunt ... in unum corpus collecta per Jos. Hajnóczy. 18. sz. 142 f., autogr. Fol. Lat. 2369.
f. 142."Opus isthoc totum Manu infelicis Jos. Hajnoczy ... Anno 1795. Capite truncati Budae descriptum est. Autographum ejus. Nicol. Jankooich." [199. o.

2460. Thewrewk János, Ponori, kir. dézmák árendája beszedője s a dévai bolgárok jegyzőjéhez érkezett erdélyi kir. kincstári rendeletek. 1781-1811. 152 f. Fol. Lat. 4029.
A címben megjelölt tárgyon kivül egyéb hivatalos iratokat is tartalmaz.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2441-2450. ] < - > [ 2461-2470 ]