[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2451-2460. ] < - > [ 2471-2480 ]

2461-2470. Thewrewk-A tizenhatodik Lajos

2461. Thewrewk József, Ponori: 1) Emlékirat a' Ponori Thewrewk vagyis Török máskint Petrik, Hunyad vármegyei tőzsgyökeres nemzetség történetéről .... Pozsonyban, Schmid F. és Busch J. J. betüivel 1847. 16 f., csonka. - 2) Oklevéli adalékok P. Thewrewk J. pályájához. 8 f. An. lit.

2462. - - felségfolyamodványának fogalmazványa. Ném. 2 f. An. lit.
Engedélyt kér a M. Hirmondónak Pozsonyi Szemlélő címen való folytatólagos megjelentethetésére. [1837 ?]

2463. - -: Képviselői névjegyzék. 19. sz. első fele. 60 f. Fol.Hung. 1906.

2464. - -: Költemények. 19. sz. 1-5. k. Fol. Hung. 1904.

2465. - - útlevele. Ném. Pozsony 1849. máj. 7. 1 f. An. lit.

2466. - - Józsefnek, Erdélyben és Magyarországon tett törvényes munkálatairól szóló oklevelek. 1817-1862. - 2. k. - -tanulevelei. 1850-1864. Lat., m. és ném. 1-2. k. Fol. Lat. 4028.

2467. Thóbiás Dani 48-i hadnagy és segédtiszt napló-töredéke 1848 szept. 23 - 1852 jan. 7. 76 f. Oct. Hung. 644.
Megj.: Tolnai Gábor sajtó alatt lévő centenáris naplókiadványában.

2468. [Tibolt] Tibolth Michael: Des Grafen Franz Széchényi kurze Lebensbeschreibung. Zusammengestellt durch - -. 1821. 6 f., más. Fol. Germ. 988.
Eml.: Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gr. Széchényi család története. 2. k. Bp. 1913. 707. l.

2469. Tiltott vagy jegy mellett kiadható könyvek leldéje. 1841-1846. 138 f. Fol. Hung. 982.

2470. A tizenhatodik Lajos Frantzia Ország Királlyának élete. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 3 f. Fol. Hung. 478.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2451-2460. ] < - > [ 2471-2480 ]