[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2461-2470. ] < - > [ 2481-2490 ]

2471-2480. 19. századeleji iratok-Topolay

2471. 19. századeleji iratok és levelek. M., lat., ném. és fr. 25 drb. 93 f., Mednyánszky Dénes gyűjteménye. An. lit.
Köztük:
a) Hivatalos levél fogalm. a sellyei jobbágyok érdekében. Aláirás, é. n. 1 f.
b) Hivat. levél fogalm. Nyitra vm. szolgabíráihoz a tiszti gyüléseken a nemesek között előforduló verekedések és a választási szabadság megsértése tárgyában. Mindszenthó 1-én. 1840. 1 f.

2472. 18. századi és 19. század eleji énekek. 12 drb. 26 f. An. lit.
Köztük: Az 1808. Esztendőbeli Ország Gyülésének Tsendességére.1 f.

2473. 18. századi versek. 1-2. köt. Fol. Hung. 1895.
ff. 13-38. In Comitem Fekete. 1790.

2474. Tompa Mihály Arany Jánoshoz. Levél. Beje, februar 7. 1848. 1 f. Arany János másolata. P. E. 80.
Arany jegyzői hitelesítésével.
Megj.: Arany J. hátrahagyott iratai. III. k. 208-211. l. [200. o.

2475. - -: Kazinczy Ferencz emlékezete. Vers. 3 f., autogr. An. lit.
Megj: "Kazinczy Ferencz emlékezetére" címen. Tompa M. összes költeményei. Sajtó alá rend. Lévay J. II. k. Bp. 1885. 81-86. l., 419. l. jegyz.

2476. - - két verskézirata. 1) Lengyel Temetés. - 2) Változtatások. 5 f., autogr. An. lit.
1) Megj.: u. o. 329-331. l., 436-437. l. jegyz.
2) Két szakos halotti vers, az 1. versszaknak két, a 2. versszaknak öt változatával.

2477. - -: 1) Novemberben 1865. Horváth Lajos képviselőnek, barátomnak. - 2) A vihar. Versek. 4 f., autogr. An. lit.
1) Megj.: u. o. 222-224. l., 425-426. l. jegyz.
2) u. o. 180-182. l., 424. l. jegyz.

2478. - - Pusztán c. költeményének töredéke. 1 f., Vörösrnarty kezeírása? An. lit.
Megj.: u. o. 243-246. l., 360-363. l. jegyz. - Ld. még: An. lit. (
2479. sz.)

2479. - -: 1) Pusztán. - 2) A Gólyához c. költeményeinek kéziratai. 4 f., autogr. An. lit.
1) Megj.: u. o. 243-246. l., 360-363. l. jegyz.
2) Megj.: u. o. 9-10. l., 415-416. l. jegyz. - Ld. még: An. lit. (
2478. sz.)

2480. Topolay Emericus: Considerationes De Statu Commerciali Hungariae de Anno 1790. 12 f. Fol. Lat. 866.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2461-2470. ] < - > [ 2481-2490 ]