[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2471-2480. ] < - > [ 2491-2500 ]

2481-2490. Torkos-T[óth]

2481. Torkos Christophorus: Diarium comitiorum Regni Hungariae ... per ... ad haec Comitia Nuncium Christophorum Torkos privata industria concinnatum 1792. 262 f., részben nyomt. Lat. és m. Fol. Lat. 686.

2482. - -: Diarium et Acta Comitiorum Regni Hungariae ... per ... Christophorum Torkos concinnatum. 1790/91. 1-2. k., részben nyomt. Fol. Lat. 658.

2483. - -: Diarium privatum Cornitiorum regni Hungariae. Lat. és rn. 1796. 182 f., részben nyomt. Fol. Lat. 4033.

2484. - - Christophori Diarium ab anno 1729. - usque 1802. Ném. 96 f. Quart. Germ. 208.
ff. 67-69. XVI. Lajos és Mária Antoinette kivégzéséről.
ff. 71-74. a Martinovics-féle összeesküvésröl.

2485. Torma József erdélyi országgyűlési irományai 1809-1847. 478 f. Fol. Hung. 1234.

2486. - - Megyegyűlési iratai 1828-1847. 232 f. Fol. Hung. 1235.

2487. Tornallyay Károlynak ... Munkái. Nérn. és m. 1821-23. 101 f. Quart. Hung. 1940.
1) Über die Ungarische Constitution.
2) Az evangelicusok sorsa Magyar Országon.
3) A különböző Vallás.
4) A Közép Út. (- A két utóbbi drámai formában. -)

2488. Torontaliensis Comitatus statuta. Anno 1791. 2 f. Fol. Lat. 2966.

2489. Tót vers. 19. sz. 6 f. An. lit.
A vers a német beamtereket gúnyolja. [201. o.

2490. T[óth] J[ohann] G[eorg]: Compendium sammentlicher von dem Königreich Hungarn für die kk. Armee pro A° 790 abgelieferten Naturalien und der hiefür ... geleisteten Vergüttungen. 27 f. Quart. Germ. 133.
Zichy Károly számára készitett statisztikai tabellák.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2471-2480. ] < - > [ 2491-2500 ]