[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2481-2490. ] < - > [ 2501-2510 ]

2491-2500. Tóth-Tractatus

2491. Tóth József: Nemzeti tanító és tanuló szorgalmatosság. Nagyszombat 1825. 13 f. Quart. Hung. 630.

2492. Tóth Kálmán: Görgey Arthurnak. Vers. 2 f., Szilágyi Sándorhoz intézett utóirattal Tóth Kálrnán Szilágyi Sándorhoz c. palliumban. Irod. lev. tár.

2493. [Tóthfalusy Carolus]: Adversaria. Miscellanea. Különb. ny. 1813-1823. 1-3. k. Oct. Germ. 208.

2494. Tóth-Pápai Samuel: Considerationes, quae occurrunt, et moveri solent circa Donationes Palatinales. 18. sz. 31 f. Quart. Lat. 440.

2495. Török János: Ungarn. 32 f., autogr. Fol. Germ. 1074.

2496. [- -]: u. a. 58 f., más., szerző sk. javításaival. Fol. Germ. 1075.
Megj. magyarul: Török J. Emlékirata s azon nemzeti petitiók, melyek az octoberi diplomát megelőzték. Pest 1864. 1-44. l.

2497. Török Josephus: Carmina. Lat. és m. 19. sz. eleje. 57 f. Quart. Lat. 766.
Napoleonhoz és Nelsonhoz intézett versek; pasquillusok Balogh Péter ellen.

Törvényhatósági Tudósítások (Kossuth L.-féle): ld. 1225-1229. sz.

2498. [Törvényhatósági Tudósítások.] Nagyszeben 1837 jun. 17. Quart. Hung. 2151.

2499. Tractatus De Processibus Causarum Fori Comitatensis. 18. sz. 145 f. Fol. Lat. 3464.

2500. Tractatus de Stylo in genere, ac in Specie Transylvanico. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 35 f. Quart. Lat. 1531.
ff. 19-35. Conscriptionis Bonorum Formula. Ennek részei: Conscriptio Portionis Fiscalis. - Agri Allodiales Fiscales, e Colonicalibus assumti. - Conscriptio Jobbagyionum. - etc.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2481-2490. ] < - > [ 2501-2510 ]