[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2491-2500. ] < - > [ 2511-2520 ]

2501-2510. Tractatus-Trenka

2501. Tractatus Publico Politico Juridicus de II. Comitatuum Consistentia et Activitate ex Legibus patriis, B. Constitutis Regiis et Consuetudinibus elucubratus. 1840. 15 f. Fol. Lat. 1057.
Cenz. nem eng. Budae, 1a Martii 1841.

2502. Transumta Tabeliarum aliquot Statisticarum Hungariae et Transilvaniae. Lat. és ném. 18. sz. 46 f. Fol. Lat. 448.

2503. Trefort Ágoston naplófeljegyzései. Ném. 1817-1859. 45 f., más. Fol. Germ. 1279.
V. ö.: Berzeviczy A.: Trefort Á. emlékezete. 1917. 3. s köv. l. (M. Tud. Akad. Emlékbeszédek. XVII. k. 14. sz.) és u. a.: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1865. I. k. Bp. 1922. 21. l. 4. jegyzet és II. k. Bp. 1925. 399. l. [202. o.

2504. [Trenck Friedrich]: Epistel an Trenks Feinde. Ofen. 4 f. Quart. Germ. 558.
Cenz. pld. 1791.

2505. - -: Glückwunsch an die Ungarn. Vers. 1790. 2 f., autogr. Quart. Germ. 564.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Pest, Ofen u. Kaschau 1790.

2506. - -: u. a. 4 f., más. Quart. Germ. 563.

2507. - -: u. a. 2 f., más. An. lit.

2508. - -: Trauer Rede Bei dem Grabe Joseph II. Römischen Kayssers. Wien 1790. den 20. Februar. 9 f. Quart. Germ. 331.
Cenz. pld. törlésekkel, javításokkal. - Megj.: Bécs 1790.

2509. Trencsiniensem Comitatum et Civitatem Lib. Reg. respicientia Acta Anno 1792. [et 1794.] 5 f. Fol. Lat. 2973.

2510. Trenka Michael: Manuscripta miscellanea. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-2 k. Quart. Lat. 1433.
2. k. ff. 2-25. Gustermann: Die Ausbildung der Verfassung des Königreichs Ungarn c. művének kivonata.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2491-2500. ] < - > [ 2511-2520 ]