[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2501-2510. ] < - > [ 2521-2530 ]

2511-2520. Très Humble Rapport,-Túnyogi

2511. Très Humble Rapport, sur les établissements nouveaux littéraires en Hongrie. 18. sz. vége. 6 f. Fol. Gall. 27.
"Ex Actis Ürményi Josephi."

2512. Trollope Thomas Adolphus: 1) The Lombard Wornan. Milan. January. 1848. - 2) The tricolored Cockade. Siena. 4th August. 1847. - 3) Marcus Aurelius. Rome. Febr. 2d. 1848. Versek. 3 f. Pulszky-an.

2513. A Tudományos gyűjteményhez beküldött értekezések gyűjteménye. 1811-1818. 161 f. Quart. Hung. 12.

2514. Tudományos zsákmány. Összegyűjtetett Chlamny László által Privigyén. M. és lat. 1824. 66 f. Oct. Hung. 461.

2515. Tudós értekezések gyűjteménye. M. és lat. 18-19. sz. 130 f. Fol. Hung. 11.
ff. 22-25. Wörös Franciscus: De genere humano Idea cosmopolita.
ff. 26-31. A hús áráról és annak limitatiojáról.
ff. 34-59. Niczky Kristóf: De libero hominis arbitrio.
ff. 62-68. Karacsondi András: Az Igazgatásnak Nemeiről. 1818.
ff. 69-72. A valóságos jó Magyar Hazafi.
ff. 78-91. Kardoss Joan. Dan.: Apologia Diocletiani, Juliani et Josephi II.

2516. Tudós értekezések gyűjteménye. 19. sz. első fele. 161 f. Quart. Hung. 12.
ff. 14-20. Gózony Dániel: Lehet-é a világ roppant alkotmányának határa? Van-é Gondviselés? Eshetik-é avagy volt-é valaha csuda? - A szerző művét a magyar Nemzeti Tudós Társasághoz intézte. Vitkovics ezt jegyezte reá: "Ezen zabolátlan szabadsággal Irt és mindenkit kétségben hozni törekedett irás egy általlyában a közönségre nem botsájtatthatik a Tudományos gyűjteménybe." [203. o.

2517. Tudós társaságok és folyóiratok felhívásai, levelei Mednyánszky Alajoshoz. Ném. 1818-1833. 18 drb. 30 f., részben nyomt. An. lit.

2518. Tudósitások az 1832. évi pozsonyi országgyűlésről. 1832 dec. 21 - 1833 nov. 8., 219 f. Fol. Hung. 1793.

2519. Tudósítások a magyar nyelv előmozdítása köréből. 1825-1830. 11 f. Quart. Hung. 895.
ff. 2-4. N. M.: Tiltakozás a szlovákok erőszakos magyarosításának vádja ellen. 1824.
ff. 6-7. Tudósítás a Nemzeti Játékszín előmeneteléről.
ff. 8-10. Részes kivonás. (Sopron megye 1829 jul. 27-i közgyűlésének jegyzőkönyvéből, a rnagyar nyelv terjesztésérál a vármegyében.) 1830.

2520. Túnyogi [Csapó József] Analectái. 16-19. sz. 77 f. Fol. Hung. 1118.
ff. 56-69. Erdéllyi Tudományos és nyelv mívelő Társaság Rajzolattya.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2501-2510. ] < - > [ 2521-2530 ]