[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2511-2520. ] < - > [ 2531-2540 ]

2521-2530. Túri-Uebergabs-Instrument

2521. Túri Dániel jegyzőkönyve. 1840-1860. 92 f. Oct. Hung. 462.

2522. - -: Mindennapra való. M. Berény. 1847-1883. 1-3. k. Oct. Hung. 525.

2523. Türr István "Igen sokszor írtam a keleti kérdésről ..." kezdetű cikke. Pallanza 1867 dec. 2. 2 f., sk. aláirással. Jókai-an.
Megj. a Hon 1867. dec. 12-i számában.

2524. - --iratok. 8 drb. 24 f. An. lit.
Köztük: Türr tábornok beszéde 1867. szept 12-én a tiszteletére rendezett lakomán. 1 f. - Megj. a Hon 1867. szept. 14-i számában.

2525. - - tábornok jelentéseinek másolata. Ol. Caserta, 1860. okt. 4 f., soksz. An. lit.
Megj.: Pecorini-Manzoni: Storia della 15a divisione Türr nella Campagna del 1860. Firenze 1876. 241. és 263-266. l.

2526. - - Istvánnak a Repubblica Romana küzdelmeibe való bekapcsolásáról szóló levelezés és tervek olasznyelvű kivonata. (M. Pinto fiától) s egy Türr-ről szóló olasz lapkivágat. 2 drb. 2 f. + 1 f. mell. An. lit.

2527. Udvardy Cserna János: Honi harmat. Zsebkönyv a nemzeti pallérozódásról. 1827. 42 f. Oct. Hung. 254.

2528. Udvardy János vegyes tárgyú kéziratai. 1831-1835. 19 f. Quart. Hung. 948.
ff. 2-5. Legérdekesebb Jutalom Kérdés. 1831.
ff. 10-19. Hazafiuság.

2529. Ueber Josef Thewrewk's von Ponor sämmtliche Werke und Sammlungen einige seiner Freunde. - Eine literarisch-fragmentarische Ahhandlung. - Magyarisch, deutsch und illyrisch. 29 f., csonka. Quart. Germ. 988.
P. Thewrewk J. minden munkái és gyűjteményeiről némelly baráti. Magyar, német és illyr nyelven. Pest 1852. c. kiadv. egyik része.

2530. Uebergabs-Instrument über den in [!] Werschetzer und Dentaer Cameral-Bezirken befindliche [!] Hydraulische Abzapfungs-Canäle. 1805. 14 drb. Fol. Germ. 1021. [204. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2511-2520. ] < - > [ 2531-2540 ]