[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2531-2540. ] < - > [ 2551-2560 ]

2541-2550. Ungarns-Urbarialia

2541. Ungarns und der Nebenländer Bevölkerungs-Tabellen. 1839-1846. 8 f., részben nyomt. Fol. Germ. 1054.

2542. Ungarns wissenschaftliche Gegenstände betreffende Documente. 18-19. sz. 8 drb., részben nyomt. Fol. Germ. 884.
2. drb.: A jénai egyet. prorectorának levele: Ad Serenissimos Nutritores Academiae Jenensis. Ném. Jena 1800. márc. 24. 2 f., más. "Petit Senatus Acad. Jenensis, ut Imp. et Rex Hung. ab Academia Jen. frequentando Hungaros et Transylvanos neutiquam inhibeat".
[205. o.
5. drb.: Testimonium de Translatore operis: Lettre a l'Empereur et Roi de Hongrie de 7. octobr. 1792. - Francisco Gyurkovich. Ném. Pestini 2 Apr. 1794. 1 f. [Jezerniczky Fereoc a mű németnyelvű forditásairól.] V. ö. Fraknói V.: A Martinovics-féle összeesküvés. Századok 1879. 142. l. 3. jegyz. és u. a.: Martinovics és társainak összeesküvése. Bp. 1880. 174. l. 1. jegyz., 184-185., 264. l.

2543. Unger Franz: Tagebuch des K. K. oesterreichischen Oberfeldarztes Dr. - - während der Feldzüge 1848 und 1849 in Italien. 52 f. Oct. Germ. 271.
A magyarországi forradalom és szabadságharc eseményeiről seholsem történik említés, azonban a 48. és 49. f. között. a régi lapszámozás szerinti 40-42. lapok ki vannak vágva!

2544. Ungváry János: Holmi költemények és későbbi Eszmények; az emlékes 1848ik évi Martiusi s azokat követő esernények leírásával Krassóban Lugoson. 19. sz. közepe. 71 f. Oct. Hung. 466.
f. 4. Nép Hymnusz Vik Nándorért. Lugoson 1845. (vers).
f. 17. Jelenkor. Pesten 1830. (vers).
f. 21. Dies irae az adómentesség felett. Lugoson 1843. (vers).
f. 28. Magyar nyelv és nemzetiség. Lugoson 1839.
f. 33. Honti Ellenzék levele. Lugoson 1845.
f. 34. Miért vagyok conservativ?
f. 41. A Czéhekről. Lugoson 1847.
ff. 45-69. Lugos és Krassó Megye 1848ik esztenrlőben. - Megj. Tolnai Gábor sajtó alatt lévő centenáris naplókiadványában.
f. 70. A mostani osztrák rendszerről. 1857.

2545. Universitatis Regiae Scientiarum Hungaricae negotia concernentia Acta 1775-1843. 1-3. k. Fol. Lat. 2955.

2546. Untersuchungen über den morgenländischen Despotismus und den Aberglauben. Von Herrn B. B. u. S. J. Aus dem französischen 1820. 224 f. Oct. Germ. 263.

2547. Uradalmi kiadási és bevételi napló. Ném. 1812-1838. 132 f. Fol. Germ. 1293.

2548. Urbaria antiqua Saeculi XVII. Bonorum Munkácsiensium, aliorumque Dominiorum ad Familiam Principum Rákóczy olim pertinentium. Lat. és m. 1689-1699. 303 f. Fol. Lat. 825.

2549. Urbariale. Az 1833. május 15-30-iki pozsonyi országos ülés targyalásai az Urbariale és vallásos ügyekben. 16 f. Fol. Hung. 1075.

2550. Urbarialia Hungariae. 1766 körül. 105 f., részben nyomt. Fol. Lat. 824.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2531-2540. ] < - > [ 2551-2560 ]