[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2561-2570. ] < - > [ 2581-2590 ]

2571-2580. Vahot-Valósítás,

2571. Vahot Imre csonka kézirata. 3 f., f. 1. hiányz. An. lit.
Vahot I. irodalmi működéséről, a 40-es évek elejétől 1861-ig. Számos adat a cenzura gáncsoskodásairól.

2572. - -: Pesti magyar színház a részvényes társaság vezérlete alatt. Emlékirat. [1840.] 28 f. Quarf. Hung. 1211.

2573. - - szerződése Heckenasttal "A rnagyar menekültek Törökországban" kiadására. Pesten, ápr. 5-én 1850. Vahot I. kézirata. 1 f. An. lit.
V. ö.: Vahot Imre Emlékiratai. 2. kiad. Bp. é. n. 202. l. (Nemz. Kvt. 26.)

2574. Vajda János: Hősök dala csata előtt. Vers. 1 f. An. lit.
Megj.: A vörös sipkás cimmel, Vajda J. összes művei. Sajtó alá rend. Kozocsa S. Bp. é. n. 242-243. l.

2574/a. - -: Ildikó. Szomorújáték 5 felvonásban. 99 f., Pásztor Árpád gépiratos másolata a Nemzeti Szinház tulajdonában lévő eredeti cenz. pld.-ról. Quart. Hung. 2372.
Megj.: u. o. 614-677. l.

2575. - -: u. a. 41 f. Quart. Hung. 2623.
A nagyváradi cenzurához benyujtott pld.; a cenzori vizsgálat kelte: 1858 márc. 27. - A 2574/a. kézirat szövege teljesebb, mert tartalmazza a cenzura által törölt részeket is.

2576. - -: Nagy és főurainkhoz. 5 f. An. lit.

2577. Vajda Péter: Censura. Vers. 1842 márcz. - 2 f. An. lit.
V. ö.: Széchy Károly: Vajda Péter élete és művei. Bp. 1892. 262-265. l.

2578. - -: A' Három Nemzeti Szin. Vers. 2 f., töredék. An. lit.
Megj.: A magyar lobogó címmel, Vajda P.: Dalhon. 4. füzet. Pesten 1843. 198-201. l.

2579. - - szerződése Heckenasttal a Magyar nyelvtudomány kiadására. Ném. Pest, 1835. ápr. 23. 1 f. An. lit.

2580. Valósítás, hogy a Magyar Ország és Ausztria között való Kereskedésnek szabad vólta a magyaroknak, noha költségesebb volna-is, nem tsak nem ártalmas, hanem inkább igen harsznos is. Németből magyarra tette által: Benyák Bernard. 19. sz. eleje. 18 f. Oct. Hung. 185.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2561-2570. ] < - > [ 2581-2590 ]