[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2571-2580. ] < - > [ 2591-2600 ]

2581-2590. Vályi-Vasváry

2581. Vályi Andreas: Ungrische Sprachlehre [utóbbi két szó törölve]. Sprachlehre der ungarischen Sprache. 1800. 68 f. Fol. Germ. 891.

2581/a. [Vámosy] Wamosy D[ániel] reverzálisa. Ném. London, 1850. ápr. 12. 2 f. Pulszky Ferenc sk. záradékával. Pulszky-an.
V. ö. An. lit. (
2446. sz.)

2582. Varga Ferenc följegyzései az amerikai Uj Budán történt életükről. 19. sz. vége. 18 f. Quart. Hung. 2359.
V. ö.: Nagy Márta: Az 1848-1849-es emigráció memoire irodalma. Bp. 1936. 75. l.

2583. Varga [Márton] Martinus: Compendium Oeconomiae Rusticae quod In usus Auditorum suorum conscripsit - ... 1805. Lat. és m. 95 f. Quart. Lat. 604. [208. o.

2584. - -: A közönséges Gazdaságbeli Instructiónak II. Része. Előszállás 1811. 91 f. Oct. Hung. 17.
ff. 20-30. A Jobbágyokkal való bánásról.

2585. [Varga Soma]: Hitbizomány. Pályamunka. 19. sz. 35 f. Quart. Hung. 1231.
Cenz. pld. törl. - Megj.: "A magyarországi hitbizományok átalakitásáról. Az Academia által 1846-ban br. Dercsényi János által koszoruzott pályamunkák. Pest 1847" c. műben "A hazai hitbizományok átalakitásáról. Harmad rangú pályamunka." cimen, 231-264. l.

2586. Variae Inclytorum Comitatuum Repraesentationes Diaetam Anni 1790 potissimum tangentes. 1789-1796. 48 f. Fol. Lat. 2439.

2587. Varietas Cogitationum. 1,atin és magyar nyelvű pasquillusok 1790-ből. 27 f. Quart. Hung. 1287.

2588. Vasváry Pál: Amarilla. Tört. beszély. 6 f. Quart. Hung. 1135.

2589. - -: Czakó [Zsigmond] halála és szelleme. [1847]. 10 f. Quart. Hung. 1128.

2590. - -: Egy évtized Magyarhon multjából. [Sz. István korából.] 8 f. Quart. Hung. 1138.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2571-2580. ] < - > [ 2591-2600 ]