[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2611-2620. ] < - > [ 2631-2640 ]

2621-2630. Vegyes kisebb darabok-Verschiedenes

2621. Vegyes kisebb darabok Nagy István gyűjteményéből. 1834-1836. 84 f. Fol. Hung. 1031.
ff. 35-36. 1834ik esztendei Februarius 9-én Gróf Kendefy Ádámnak Erdély országi nagy hazafinak hirtelen történt halála Kolozsvárott. U. a. mint Fol. Hung. 1990. ff. 125-128. (
2619. sz.) és Quart. Hung. 1584. 4) (1924. sz.) Megj. Ld. ott.
ff. 36-37. Vesselényi Miklós úrnak Kolozsvárott a közgyülésben 1834ik Esztendei Mart. 23án mondott beszéde. U. a. mint Fol. Hung. 1990. ff. 138-139. (2619. sz.) Ld. ott.
[211. o.
ff. 37-38. Vesselényi Miklós Úr beszéde, Szathmár Vármegye közgyűlésében, Kölcsey Ferenc országgyűlési követ lemondása alkalmával. - U. a. mint Fol. Hung. 1034. ff. 28-29. (1553. sz.)
f. 38. Másod Al Ispány Utay Urnak ellenvetéseire így felelt báró Wesselényi. (A parasztság érdekében.)
f. 38. Balogh János Ur Bars Vármegye követe beszéde az országgyülésben 22ik Jun. 1835. [A szabad szólásért.] U. a. mint Fol. Hung. 1034. f. 29. (1553. sz.)
f. 39. Beöthy Ödön Bihar vármegyei követ pártolja Wesselényi ügyét a kerületi ülésben 16ik Jun. 1835. U. a. mint Fol. Hung. 1990. ff. 156-157. (2619. sz.) és Fol. Hung. 1934. f. 30. (1553. sz.)
f. 41. Borsiczky Trenchin Vármegyei követ példákkal mutatja meg az Országgyülésen, hogy midőn valamely Ügy a' Kormányt érdekli, mint a Wesselényié, akkor a Királyi Táblától igazságos ítéletet nem várhatni. 22ik Jun. 1835. U. a. mint Fol. Hung. 1990. f. 152. (2619. sz.)

2622. Vegyes országgyűlési iratok. 1825-1834. 100 f. Quart. Hung. 1432.
ff. 1-27. Országgyűlési Tudósítások 50, 51, 55, 56, 57, 62. [1833.]
ff. 27-43. Diéta-közlő 3, 4, 5, 6. sz. [1834.]
ff. 44-100. Iratok [vegyes följegyzések] az 1825-27. országgyűlésről.

2623. Vegyes tárgyú költemények névtelen szerzőktől. 19. sz. első fele. 98 f. Quart. Hung. 938.

2624. Vegyes tartalmú irományok hazai tárgyak köréből. 19. sz. első fele. 38 f. Fol. Hung. 751.
f. 12. Jelentés. 1828, (Pechata Károly buzdító szózata a temesi bánság első magyar újságjára való adakozást illetően.)
ff. 19-21. "Gr. Széchenyi István azon munkájának, mellynek neve: Hitel, ki-vonása, csekélly észre-vételekkel."
ff. 31-38. Értekezés a hitbizományokról.

2625. Vegyes tartalmú költemények a 19. századhól, magyar nyelven. 15 drb. 42 f. An. lit.
Köztük:
a) Egy szomorú történet, mely történt 1831-dik Esztendőben. 2. f. [A kolerajárványról.]
b) Beszéljen e a' Magyar Magyarúl? Pozsony febr. 19-e 1836. 2 pld. 4 f. "Készült a... Kerületi-Ülésre."
c) Követválasztási ellenzéki dal pest megyében 1847 év October havában. - Ugyan azon idei Pecsovics dal. 1 f. [Kossnth megválasztásáról.]

2626. Vegyes tartalmú költemények a 18. sz.-ból. 5 drb. 9 f. An. lit.
Köztük: politikai versek, az egyik II. József halálára 1790-ből.

2627. Vegyes vers-gyűjtemény a 18-19. századból. 18 f. Fol. Hung. 569.
Benne
ff. 12-13. Révai M. verse "A haza tért magyar Koronának öröm ünnepére." Ld. még: Oct. Hung. 432. ff. 21-24. (
2077. sz.), Fol. Hung, 295. (69. sz.), ff. 12-13. és An. lit. (2080. sz.)
f. 17. "Remény, de meg tsaltál ..." kezdetű országgyűlési pasquillus.

2627/a. Verner András Vendéglő panasza az 1840dik évi Restauratio alkalmával a' Sz: Gáliak által rajta ejtett Méltatlanság miatt. Gúnyvers. 3 f. An. lit. [212. o.

2628. Verőczensis Comitatus et Commissionis regiae illuc exmissae negotia respicientia Acta anno 1797. 101 f. Fol. Lat. 2958.

2629. Vers- és színdarabtöredékek a 18. sz. végéről. 28 drb. 50 f. An. lit.
Köztük: A' Franczia Királyné Nótája. 1 f. [Mária Antoinette haláláról, amelyet Isten meg fog bosszulni.]

2630. Verschiedenes aus den Schriftendes Barons Alois Mednyanszky. Ném., lat. és fr. 18-19. sz. 89 f., részben nyomt. Oct. Germ. 203.
ff. 15-29. Bürger-Katechismus und kurzer Inbegrief der Pflichten eines Spaniers, nebst Practischer Käntniss seiner Freyheit und Beschreibung seines Feindes. Von grossem Nutzen bey den gegenwärtigen Angelege[n]heiten. Gedruckt zu Sevilla ... 1808. - Szign.: J. de A. - [Napoleon-ellenes irat.]
ff. 54-59. Kolbielsky Glave írása egy Magyarországon létesítendő takarékpénztárról és biztositó intézetről. Ném. 1828.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2611-2620. ] < - > [ 2631-2640 ]