[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2621-2630. ] < - > [ 2641-2650 ]

2631-2640. Verseghy-Versuch

2631. Verseghy Ferenc Marseilli Marsa magyar fordításban. Leirta halála előtt Potyondy Ráfael, paulinus szerzetes. 3 f. An. lit.
Megj. modernizált helyesírással A marsziliai ének címen, Verseghy F. Kisebb költeményei. Kiadják Császár E. és Madarász Fl. Bp. 1910. 117-119. l., 364-365. l. jegyz. R. M. Kvt. XXIV. k.

2632. - -: 1) A' szólló 's egy Pap. Duetto. - 2) A' Gyéniusok. Versek. Kazinczy F. jegyzésével. Die 22a Julij 1795. 1 f. An. lit.
1) Megj.: u. o. 109. l. A Szónok és eggy Pap címen megj. vers 1. versszakaként. V. ö. u. o.: 362 l. jegyz.
2) Megj. u. o.: 111. l. 362-363. l. jegyz.

2633. Versek. 18. sz. 6 f. Fol. Hung. 1257.
ff. 5-6. Országgyűlési pasquillus a 18. sz. végéről.

2634. Versek. Komoly és tréfás versek a 19. sz, elejéről. 11 drb. 25 f. An. lit.
Köztük: Egy Lengyel keserve. 1830. 2 f.

2635. Versek, levelek, beszédek. 1790. 11 f. Quart. Hung. 1472.

2636. Versek: 1) Lusus in Nuptias Caesareae Principis Ludovicae. 1 f. 2) Elenchus Restaurationis 1794. diei 13a Apr. C. Zempl. Gúnyvers. M. 2 f. 3) Palémon keservei Az el pusztult Hazáján. Az el töröltetett Nemes Convictuson. 1808. 6 f. An. lit.

2637. Versgyűjtemény Győrffy Iván hagytékából. 19. sz. 50 f. Oct. Hung. 610.

2638. Versgyűjtemény. M. és ném. 19. sz. 54 f. Quart. Hung. 1854.
Szabadságharcra vonatkozó dalok.

2639. Versgyűjtemény a 19. sz. elejéről. 1827. 31 f. Oct. Hung. 951.
Országgyűlési pasquillusok.
ff. 15-17. Paraszt Ember Dallya.

2640. Versuch Uiber die Hindernisse der Wissenschaften, und der Manufaktur in Ungarn. [Jelige:] "ut meremur de Republ. sic felices simus. Cassius Ciceroni." 1803. 94 f. Quart. Germ. 117.
Pályamunka a pesti egyetem 1802 nov. 2-án kiirt, 1803 febr. 14-én esedékes pályázatára. Az ismeretlen szerző első műve, amelyet a közönség elé bocsát. [213. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2621-2630. ] < - > [ 2641-2650 ]