[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2641-2650. ] < - > [ 2661-2670 ]

2651-2660. Vogl-Vörösmarty

2651. Vogl Johann Nepomuk: Petőfi mint katona c. versének magyar fordítása. Ford. Tregényi Ernő. 1 f., gépirás. P. E. 182.

2652. Volney Constantin François: 1) A romok. 2) A Franczia Polgár Kátéja. A Természet törvénye. "Vollney ur Franczia eredetiéből Németre forditotta Forster György. Ennek 1808-ban Braunschweigban kijött és javitott kiadása szerént Magyarra." - 1862. 226 f. Quart. Hung. 1388.
V. ö.: Eckhardt S.: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 98. l.

2653. Vorschlag zu einem Arbeitshause in Ofen. 18. sz. 5 f., töredék. Fol. Germ. 802.
A koldulás kiküszöbölésére dologház létesítését javasolja a trinitáriusok volt kis-celli rendházában. [214. o.

2654. Vota Iuventutis Lycei, et Gymnasii Regii Szegediensis... Principi Josepho Regni Hungariae Palatino oblata Szegedini Mense Martio. 1809. 3 f. Fol. Lat. 1646.

2655. Vota juventutis Szolnokiensis ... Palatino Josepho ... Die 15a Julii 1805. 37 f. Fol. Lat. 75.

2656. Vota pia Serenissimo ... Archiduci Josepho Regni Hung. Palatino a Gymnasio Solnensi ablatum Anno 1806. Versek, beszéd. 4 f. Fol. Lat. 2388.

2657. Votum Pannonis, quod ... Palatino Josepho, et Lectissimae Ejus Sponsae Alexandrae ... In perenne Pietatis Obsequium Clientum Unus D. D. D. 1799. 4 f. Quart. Lat. 1688.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Pest. 1799.

2658. Vox Quantilla de Commercio. Lat., ném. és fr. 1785-1797. 21 f. Fol. Lat. 867.
Külkereskedelmi vonatkozású hivatalos iratok és felterjesztések.

2659. Vörösmarty Mihály: Apróbb versek. 1819-1825. 78 f., autogr. Oct. Hung. 639.
Nagyrészt megj.: Vörösmarty M. összes költői művei. Bpest. 1943. Franklin-T. kiadása.

2660. - - beadványa a kir. Könyvvizsgáló és Revisori Hivatalhoz a Tudományos gyűjtemény cenzurája tárgyában. Pesten, Május 24.kén 1831. 2 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2641-2650. ] < - > [ 2661-2670 ]