[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2651-2660. ] < - > [ 2671-2680 ]

2661-2670. Vörösmarty-Vörösmarty

2661. - -: Az elbusult deák. Vigjáték. 1824. 16 f., autogr. Quart. Hung. 1993.
Megj.: Vörösmarty M. Összes Munkái. Rendezte és jegyzetekkel kisérte Gyulai P. VIII. k. 217-352. l.

2662. - -: Epigrammák. 9 f., autogr. Fol. Hung. 1290.
Nagyrészt megjelentek Vörösmarty M. műveinek kiadásaiban.

2663. - - fiatalkori kéziratai. 175 f., autogr. Oct. Hung. 943.
Először megj. részletekben: az I. T. 1936. évi 212-213., a M. Könyvbarátok Diáriuma 1938. évi 3-4. sz. 106-107., a Tükör 1939. évi 280., az I. T. 1939. évi 198-205. lapján, a Régi Magyar Könyvtár (Bp. 1937.) 41. és az Irodalomtörténeti Források (Bp. 1940.) 1. számaként Kozocsa Sándor kiadásában, valamint az ITK 1937. évf.-ban (3 közleményben) és a Nyugat 1937. évf. 169-172. lapján Halász Gábor közlésében.

2664. - - Marót bán c. eredeti kéziratának töredékei. 3 drb. 6 f. An. lit.
Megj.: Vörösmarty Összes Munkái. Rend. és jegyz. kis. Gyulai P. IV. k. Bp. 1885. 303-378. l., 454-457. l. jegyz.

2665. - -: Országház. Vers. 2 f., autogr. An. lit.
Megj.: Vörösmarty M. összes költői művei. Bp. 1943. Franklin-T. kiadása. 289-290. l.

2666. - -: Rabulához. Vers. I f., más. An. lit.
Megj.: u. o. 351-352. l.

2667. - -: 1) Szózat. 2) A' vén czigány. 4 f., autogr. An. lit.
1) Megj.: u. o. 153-154. l.
2) u. o. 313-315. l. [215. o.

2668. - - Szózatjának német forditása Steinacker Gusztávtól. 2 f. An. lit.
Megj.: [Steinacker G.]: Herzensklänge. Ausgewählte Dichtungen von G. Treumund. Leipzig 1845. 172-174. l.

2669. - -: Az uri hölgyhöz. Vers. 1 f., más. An. lit.
Megj.: Vörősmarty M. összes költői művei. Bp. 1943. Franklin-T. kiadása. 204-206. l.

2670. - -: Vélemény a következő munkáról : "Dunántuli Nyelvjárás". 1848-i Nyelvtudományi pályamunka. I. sz. 1 f. An. lit.
A bírált mű Vass József munkája. 1858-ban Marczibányi díjjal jutalmazták. Megj.: Pest 1860. (Klny. a M. Nyelvészet V. évf.-ból.) - Ld. a jegyzetet a kézirat f. 1v-ján: "Toldy F. ur állítása szerént e rövid kritika legutolsó írott műve az első magyar költőnek."

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2651-2660. ] < - > [ 2671-2680 ]