[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2661-2670. ] < - > [ 2681-2690 ]

2671-2680. Vörösmarty-Vuchetich

2671. - - versei és két [prózai] töredéke. 26 f., autogr. Quart. Hung. 1409.
Nagyrészt megj.: Vörösmarty M. összes költői munkái. Bp. 1993. Franklin-T. kiadása.

2672. Vuchetich Mathias. Briefwechsel. 1791-1823. 4 drb. Oct. Germ. 103.

2673. - -, Den Professor der k. ung. Universität - - betreffende Akten. 18-19. sz. 7 drb. Fol. Germ. 886.

2674. - -: Institutiones Juris Publici Particularis Regni Hungariae. 18. sz. 38 f. Quart. Lat. 447.

2675. - -: Jus publicum regni Hungariae. 19. sz. eleje. 202 f. Quart. Lat. 404.

2676. - -: u. a. 123 f. Quart. Lat. 478.

2677. - -: ugyanannak változata. 97 f. Quart. Lat. 441.

2678. - -: fentiektől eltérő változat. 94 f. Quart. Lat. 476.

2679. - -: azonos című, fentiektől különböző mű. 60 f. Quart. Lat. 477.

2680. - -: Jus publicum universale. 18. sz. 58 f. Quart. Lat. 682.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2661-2670. ] < - > [ 2681-2690 ]