[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2681-2690. ] < - > [ 2701-2710 ]

2691-2700. [Weiss-Wesselényi

2691. [Weiss Markus Jakob Nissa]: Gebet eines reuenden Sünders für Vaterland und Landes- Fürst, für Freunde und Feinde. 18. sz. vége. 22 f. Quart. Germ. 400.

2692. - -: Unmassgebigste Betrachtungen über Borgen, zahlen und nicht zahlen in ansehung des Handlungs Geschäftes im Königreich Hungarn ... 25 f. Quart. Germ. 118.
Cenz. pld. 1795.

2693. - -: Der erlöste - - an Christen und Juden. Die Geschichte, oder vielmehr die Gründe meiner Bekehrung. Pest 1808. 70 f. Quart. Germ. 390.

2694. - - u. a. 112 f. Oct. Germ. 51.

2695. Weissenthurn Johanna: János, Finnlandnak Herczege, forditatott Januariusba 1827. 76 f. Oct. Hung. 606.
Ford.: Kossuth Lajos.

2696. Wertmiller Heinrich Philipp v. Elg: Beweiss, dass das Robotabolitionssystem und die Vertheilung der Allodiatur, weder der Herrschaft, noch den Unterthanen nützlich in Sellye seyn werde. 1776 után. 34 f., más. Quart. Germ. 296.

2697. Wesselényi Miklós: A Balitéletek rövid sommája. 19. sz. első fele. 26 f. Oct. Hung. 667.
V. ö. Quart. Hung. 2845. (
2702. sz.)

2698. - - beadvány- és levélfogalmazványa. 2 f. An. lit.
1) Közép-Szólnok vármegye Tisztsége az Erdély Országi Kir. Fő-Igazgató Tanátshoz [Péchy István alispánhoz]. 1831. jan. 17. Töredék. [217. o. - Részben megj.: Kardos S.: B. Wesselényi M. élete és munkái. 1. k. Bp. 1905. 143-144. l.
2) Wesselényi M. viszontválasza Péchy Istvánhoz. Sibó Februarius 1o 1831. Fogalm.

2699. - - beszéde Szatmár vármegye közgyűlésén. 1831. 3 f. Fol. Hung. 899.
U. a. mint Fol. Hung. 1084. 2) (
2704. sz.) - Ld. ott.

2700. - - beszéde Szathmár-vármegye közgyűlésén a Lengyelek Ügye eránt 1831 juniusban. 4 f. Egykorú más. An. lit.
U. a. mint Fol. Hung. 1084. 2) (
2704. sz.) - Ld. ott.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2681-2690. ] < - > [ 2701-2710 ]