[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2691-2700. ] < - > [ 2711-2720 ]

2701-2710. Wesselényi-Weszerle

2701. - - beszédeinek eredeti és másolt kéziratai. 1831. 114 f., részben autogr. Fol. Hung. 1135.
Részben megj.: Kardos S.: Wesselényi Miklós élete és munkái. Bp. 1905. 1-2. k.-ben.

2702. - -: Hon elleni balitéletek. 1833. 202 f. Másolat 1834-ből. Quart. Hung. 2845.
Megj.: Bukarest (ill. Lipcse), 1833. A kézirat a kiadott szövegnél sokkal bővebb. - Ld. még: Quart. Hung. 1584. 1) (
1924. sz.) és Oct. Hung. 667. (2697. sz.)

2703. - - kézi könyve 1836-ből. 39 f. Oct. Hung. 379.

2704. - -: 1) Kinyilatkoztatás a Földművelő Jobbágy Emberre nézve felállított Jóltevő-Intézete eránt. 1831. 2) A Lengyelek Ügye eránt Szathmár Vármegye rendeihez az 1831. Eszt. Köz Gyűlésen mondott Beszédje. 10 f. Fol. Hung. 1084.
Az 1) sz. u. a. mint An. lit. (
2708. sz.) és Quart. Hung. 10. ff. 1-5. (1073. sz.) - Megj.: Kardos S. id. m. 1. k. 362-370. l.
A 2) sz. u. a. mint An. lit. (2700. sz.), Quart. Hung. 10. 2. k. ff. 34-40. (1073. sz.) és Fol. Hung. 1990. ff. 63-66. (2619. sz.) - Megj.: Kardos S. id. m. 1. k. 155-160. l.

2705. - - leveleiről másolatok. 1837-1838. 15 f. Fol. Hung. 1041.

2706. - - nótapöre. Lat. és m. 1835-1839. 321 f. Közel egykorú másolat. Quart. Hung. 1269.

2707. - - a' szathmári közgyűlésen [1834] december 9-kén az V-ik art: tárgyában tartott beszéde. 2 f. An. lit.
f. 1. Wesselényi M. beszéde kihagyásokkal. - Megj.: Kardos S. id. m. 1. k. 406-408. l.
f. 2. Feljegyzések a Wesselényi ellen indított akcióról. Részben lat. - Ld. még: Quart. Hung. 10. ff. 91-96. (
1073. sz.)

2708. - -: Tekintetes Nemes Közép Szolnok Vármegye Rendeihez béadott Ki-nyilatkoztatása, a Földmivelő Jobbágy Embereire nézve felállitott jól tevő Intézete eránt 1831-ik Esztendőben. 6 f. Egykorú más. An. lit.
U. a. mint: Fol. Hung. 1084. 1) (
2704. sz.) - Ld. ott.

2709. - - ügyében mondott némelly beszédek. [1835. jun. 16.] 6 f., más. An. lit.
V. ö.: Kardos S. id. m. 1. k. 470-473. l.

2710. Weszerle [József] Joseph: Auszüge aus verschiedenen Werken, 1806-tól kb. 1812-ig. 1-3 k. Oct. Germ. 118.
Aufklärista, forradalmi szellemű olvasmányok. [218. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2691-2700. ] < - > [ 2711-2720 ]