[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2701-2710. ] < - > [ 2721-2730 ]

2711-2720. Weszerle-Zágonyi

2711. - -: Collectio Manuscriptorum argumenti varii. Lat., m., ném. és fr. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-3. k. Quart. Lat. 1834.
Levelek, vegyes feljegyzések, német és francia (részben magyarvonatkozású) politikai tárgyú művek kivonatai.

2712. Weszprémi Stephanus: Notationes autographae ad projectum Articuli de systemate Generalium Principiorum educationis nationalis. 1796. 11 f. Fol. Lat. 340.
A bizottsági tervezet Fol. Lat. 671. ff. 120-126. (
1983. sz.) alatt is szereplő részlete; ehhez járulnak Weszprémi megjegyzései.

2713. Winkler Martinus: Statistica Statuum seu Regnorum Europaeorum Imprimis vero 1. Regni Hungariae in Regia Universitate Hungarica proposita per Martinum Winkler. Pestini 1816. 194 f. Quart. Lat. 220.

2714. Witsch Rudolf: Copia eines Orientalischen Briefs, welcher bei Übersendung der Schrift "Über Urbarmachung des Flugsandes in Ungarn" an die Ottomanische Pforte beigefügt wurde. Wien. 1808. 2. f. Fol. Turc. 9.
Az említett munka megj. a követk. címen: Witsch R.: Vorschlag, wie das auf dem Reichstage 1807. zu Ofen sanctionirte Gesetz, die Urbarmachung des Flugsandes in Ungarn betreffend, leichter realisirt werden könnte. Wien 1808.

2715. Xántus János: Meteorological records from january 1-th 1861 [jul. 31-ig terj.] Ang. és m. 54 f. Oct. Angl. 3.

2716. Zabka Márton felelete e' pályakérdésre: "Vagynak-é a' Magyar Nyelvnek olly jeles tulajdonai, mellyek annak az Európai napnyugoti nyelvek felett valami elsőséget adhatnának? Szilas 1820. 5 f. Fol. Hung. 792.

2717. Záborszky Alajos: Országgyűlési Tudósitások. Szerk. és kiadja: - -. Pozsony 1843. 20 f. Quart. Hung. 2501.

2718. - -: u. a. 1-11. sz. 58 f. Quart. Hung. 2555.

2719. - -: u. a. Poson 1843 máj. 21-aug. 11. 251 f. Quart. Hung. 1425.

2719/a. - -: u. a. 1843. máj. 21-nov. 11. 80 f. Quart. Hung. 2872.

2720. Zágonyi Károly: Kopácsy József Ő Excellenciájához intézett versek. 19. sz. 2 f. Quart. Hung. 824.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2701-2710. ] < - > [ 2721-2730 ]