[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2711-2720. ] < - > [ 2731-2740 ]

2721-2730. Zagrabiensem Comitatum-Zempléniensem Comitatum

2721. Zagrabiensem Comitatum respicientia Acta intuitu amissarum per pacificationem partium Regni. Anno 1809-1810. 10 f. Fol. Lat. 2962.

2722. Zalár József költeményei. 70 drb. 122 f., autogr. és nyomt. An. lit.
Részben megj.: Zalár J. költeményei. 1-3. k. Bp. [1902.] és u. a.: Emlékek és emlékezések. Bp., é. n.

2723. - - ünnepi beszédei és cikkei. 6 drb. 60 f. An. lit.
Köztük:
a) Aschermann. 7 f. - Megj.: M. Emléklapok 1848 és 49-ből. 1. k. 467-468. l.
b) Emlékirat. Bevezetésül Hevesvármegye 1849-iki Augusztus 16-án megszakadt, - 's 1860 Deczember 12-én újra megkezdett alkotmányos Jegyzőkönyvébe. Irta - - aljegyző. 18 f. - Megj.: Eger 1861. [219. o.

2724. Zalka Joannes: Primae lineae juris publici Hungariae. Lat. és m. 19. sz. közepe. 40 f. Quart. Lat. 2603.
A magyar közjog 1848-ban kialakult helyzetét ismerteti. Későbbi magyarnyelvű megjegyzésekkel.

2725. Zarka Carolus: Principia Juris Ungarici. 19. sz. eleje. 1-5. k. Quart. Lat. 2569.

2725/a. - Károl: Fejedelmek és Polgárok Eredete Mellyet Deák Nyelvből Magyarra fordétott - -. Pest 1803. 199 f. Quart. Hung. 130.
Ezen munka Martini Carolus Antonius: Positiones de iure civitatis (Bécs 1773.) c. művének fordítása.

2726. Zeller Franz: Systematische Abhandlung über das Pferd ... Mezőhegyes 1846. 245 f. Quart. Germ. 739.
Hardegg Henriknek ajánlva.

2727. žello Ludowjt: Básňe. 40 f. Oct. Slav. 43.
Cenz. pld. - Megj. Pest 1842.

2728. Zemplén megyére vonatkozó iratok. 19. sz. 158 f. Fol. Hung. 1112.

2729. Zemplén Vármegyének Homonnai és Göröginyei Járásaiban 1831 Esztendő Juliussa utolsóbb és Augustus elsőbb napjain kiütött paraszt lázzadásnak rövid Látatya. 19. sz. 8 f. Kazinczy G. másolata. Fol. Hung. 1351.

2730. Zempléniensem Comitatum respicientia Acta. Anno 1792. 5 f. Fol. Lat. 2967.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2711-2720. ] < - > [ 2731-2740 ]