[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ]


[A] [B] [C] [Cs] [D] [E] [F] [G] [Gy] - [H] - [I] [J] [K] [L] [M] [N] [Ny] [O, Ó] [Ö, Ő] [P] [R] [S] [Sz] [T] [U, Ú, Ü] [V] [W, X] [Z, Zs]

 

Haan L. 856.

Habsburg uralom 457, 500, 535, 1553, 1580, 2013.

Habsburg-ház 610, 1059, 1294, 1374, 1375, 1588, 1629, 1690, 2454.

hadászat 1202, 1376.

hadbiztosság 17, 1674, 2063.

hadi adó 165, 2490.

hadi technika 826, 1379, 1547, 2689.

hadügy 46, 257, 258, 259, 472, 514, 515, 595, 801, 970, 1009, 1054, 1153, 1169, 1171, 1259, 1261, 1263, 1469, 1536, 1537, 1538, 1546, 1646, 1674, 1760, 2041, 2048, 2049, 2105, 2143, 2230, 2234, 2253, 2418, 2426, 2613, 2614.

Hajdu L. 1638.

hajdú városok 857.

Hajnal I. 1231.

Hajnóczy J. 33, 59, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 1950, 2459.

hajózás 2053, 2095.
ld. még balatoni hajózás és dunai hajózás

Halász G. 179, 2663.

Halbertsma E. 864.

Haliczky András 4, 751, 865.

Haliczky Antal 866, 867.

Haller F. 868.

Hamar Gy. 788.

Hamburg 1159.

Hamilton C. 2014.

Hammerschmidt A. 869.

Hampel J. 774, 870, 871.

Hampel J.-né Pulszky P. 871.

Hannulik J. Ch. 872, 873.

Hardegg H. 2726.

Harlikovits I. 281.

harmincadvám 16, 2219.

Harro-Harring P. 874.

Harsányi I. 433, 434.

Hasznos Mulatságok 1352.

határkérdés 1479.

határmegállapító bizottság 34, 191, 1790, 1791, 1792, 1793, 1971.

határőrvidék 338, 1671.

Hatvani I. 875.

Havas A. 243, 243/a, 573, 794, 795, 1039, 1090, 1357, 1731, 1795, 1796/a, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1811, 1814, 1817, 1818, 1824, 1825, 1827, 1832, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1842, 1844, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1855, 1858, 1859, 1863, [234. o. 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1883, 1885, 1888, 1889, 1892, 2342, 2451.

Havas J. 495.

Havasföldy 876.

Havi Lap (kéziratos ujság) 877.

Haynald L. 878, 879, 880, 881, 882, 2038.

Haynau J. 175, 495, 883.

Hazai és Külföldi Tudósítások 1352.

Hazai Tudósitások 1352, 1353.

Hazay V. 884.

Heckenast G. 410, 672, 767, 817, 1129, 1372, 2276, 2282, 2573, 2579.
ld. még Landerer és Heckenast

Hegyi F. 928.

Heineccins J. G. 885.

Helischer J. 886.

Heller I. 887.

Helmeczi M. 1443, 2343.

helytartótanács 431, 598, 599, 835.

Helvetius C. H. 888.

Henfner J. 889, 890.

Hennersdorf A. 891.

Hennersdorf J. ld. Gömöry A.-né.

Henszlmann I. 186, 892, 893, 894, 1065.

Herder 204.

Herkules-fürdő 540.

Herman O. 895.

Hermann G. M. G. 896.

Hermina A. M. fhgnő 1568.

Hertelendy K. 464, 465, 466.

Herzen A. 2009.

Hetényi J. 897, 898, 899.

Heti szemle (kéziratos ujság) 900.

Heves vm. 77, 512, 1361, 2723.

Hiador ld. Jámbor P.

Hindy A. 2124.

hitbizomány 226, 1414, 1585, 2624.

hitelügy 459, 1678, 2619.

Hoffman L. A. 4.

Hoffmann I. 906.

Hoitsy S. 2138.

Hollý J. 909, 1568, 1569.

Holmi (kéziratos folyóirat) 910.

Homokay P. 913.

Homonna 2729.

A Hon 914.

honismeret 1626.

Hont vm. 1934.

honvédek az osztrák hadseregben 58, 829, 1418, 1420, 2061.

Honvédelmi Bizottmány ld. Országos Honvédelmi Bizottmány

Hora-felkelés 770, 1373, 2046/a, 2382.

Horánszky L. 205.

Horatius 1799/a.

Hormayr Taschenbuch-ja 1505.

Horn A. 916, 917.

Horner S. 1998.

Hornig I. 918.

Horovitz F. 919.

Horvát Árpád 929/a, 2358.

Horvát Árpád, ifj. 2357.

Horvát Á.-né ld. Szendrey J.

Horvát I. 593, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 1024, 1087, 1471, 1572, 1758, 1772, 1780/a, 2440, 2744, 2744/a, 2745.

Horváth Ádám ld. Pálóczi Horváth.

Horváth Elek 930.

Horváth Endre ld. Pázmándy Horváth E.

Horváth Gy. 564, 932.

Horváth F. 673, 931.

Horváth János, ifj. 462.

Horváth János, Takácsi 933.

Horváth Jenő 1723, 2016.

Horváth József 934.

Horváth K. 935.

Horváth L. 2477.

Horváth M. 703, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 1221, 1427.

horvátok 38, 395, 546, 1352, 1356, 1510, 1570, 1940, 1987.
ld. még illírek

Horvátország 24, 236, 237, 521, 555, 924, 1001, 1008, 1425, 1553, 1954, 1966, 2558.

Hosszu D. 948.

Hradek hn. 315, 372, 373, 1664.

Hrabovszky D. 949.

Hrdlička J. 950.

Hroboň S. B. 2401.

Hugó K. 951.

Hugo V. 1421.

Humorist c. lap 683.

hun-bolgárok 282.

Hunfalvy P. 282.

Hunnia zsebkönyv 1082.

Hurban J. 533, 953, 954.

hurbaniták 1575.


[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ]